Tilbake til oversikten

Faseovervåking

I 3-fasenett bør generelt alle faseparametere som fasesvikt, fasefølge og asymmetri overvåkes.

Fasesviktovervåking: Motorvern i 3-fasenett

Fasesviktovervåking  

Fasesviktovervåking

Hvis en fase i et 3-fasenett svikter, trekker en tilkoblet motor strøm fra de to andre fasene. En slik ujevn belastning fører til skader. Hvis motoren fortsatt kjøres med nominell last, oppvarmes viklingene utover tillatte grenser.

Overvåking av fasefølge: Registrering av dreieretning ved drivenheter for transportbånd

Overvåking av fasefølge ved registrering av dreieretning i drivenheter for transportbånd  

Endring av dreieretning i drivenheter

Hvis to ledere i et 3-fasenett byttes om, endres retningen på dreiefeltet. Denne dreieretningsendringen kan føre til feil og skade anlegget.

Overvåking av faseasymmetri ved motorer

Overvåking av faseasymmetri  

Overvåking av faseasymmetri

Den vanligste årsaken til asymmetrier er en ujevn lastfordeling i de enkelte fasene. I slike tilfeller omformes en del av energien til reaktiv effekt. Dermed blir motorens virkningsgrad redusert, samtidig som den termiske belastningen øker.

Brukseksempler:

  • Beskyttelse mot motorskader ved faseasymmetri eller fasesvikt
  • Beskyttelse av personer og anlegg ved endret dreieretning
  • Overvåking av tilkoblingsspenningen til mobile trefasevekselstrømsforbrukere

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00