Lynstrømmåling

Registrere, evaluere, bruke

Registrere, evaluere, bruke

Få onlineinformasjon om lynnedslag på anlegget og ta i bruk alle fordeler ved belastningsrettet vedlikehold.

Tilbake til Overvåking og diagnostikk

Kategorier

Søk i Lynstrømmåling

Vis alle produktene i denne kategorien

Målesystemet registrerer og analyserer alle viktige lynstøtstrømparametere. Evalueringen og fjernmeldingen foregår i sanntid. Anleggets driftsparametere og måledata åpner for et bedre beslutningsgrunnlag med hensyn til kontroll- og vedlikeholdsarbeid.

Dine fordeler

  • Enkel gjenkjenning og evaluering av lynstrømbelastninger takket være intelligent målesystem
  • Bedre planlegging av vedlikehold i form av kontinuerlig fjernovervåking
  • Enkel dataoutput og konfigurering takket være integrert nettserver
  • Implementering i standard nettverkssystemer grunnet RJ45-Ethernet-grensesnitt

Oppbygging av målesystemet

Det unike lynstrømmålesystemet fra Phoenix Contact  

Lynstrømmålesystem for fjernovervåking

I all vesentlighet består systemet av en evalueringsenhet med opptil tre sensorer. Sensorene monteres på de forskjellige avlederne i et lynbeskyttelsesanlegg. Signaloverføringen foregår via optiske fibre.

Pålitelig målemetode

Unikt lynstrømmålesystem fra Phoenix Contact: Faraday-effekt  

Unikt lynstrømmålesystem: Faraday-effekt

Systemet fungerer etter Faraday-prinsippet. Som følge av støtstrømmen vil det ved et lynnedslag oppstå et magnetfelt rundt lederen, og dette feltet registreres av sensorene.

Måleresultatene sendes til evalueringsenheten via optiske fibre.

Evalueringsenheten analyserer dataene fra sensorene, og fastsetter på bakgrunn av disse følgende parametere for lynstrømmen:

  • Amplitude
  • Strømstigningsgrad
  • Lading
  • Spesifikk energi

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Enkel oppstart

Lær hvordan du helt enkelt setter LM-S lynstrømmålesystemet i drift.


Lynstrømmålesystem LM-S

LM-S overvåker vindpark i Guangxi med 1,5 megawatt effekt.