Tilbake til oversikten

Skille, omforme, filtrere, forsterke – skilleforsterkerens funksjoner

Galvanisk skille

Sammenligning – med og uten galvanisk skille  

Forhindre jordstrømsløyfer ved hjelp av galvanisk skille

Skilleforsterkernes viktigste oppgave er å foreta galvanisk skille av signalene.

MINI Analog gir et gjennomgående skille av inngang, utgang og forsyning.

Slik unngår man jordstrømsløyfer ved potensialdifferenser og får dermed uforfalskede prosessverdier.

Omforme signaler

 Omforming av analogsignaler  

Omforming av spenningssignaler til strømsignaler

Ta i bruk skilleforsterkere for å omforme støyømfintlige signaler som 0…10 V til uømfintlige strømsignaler. Eller du kan omforme sensorsignaler til signaler som styringen kan evaluere, for eksempel Pt 100-temperatursignaler til 4…20 mA strømsignaler.

Forsterke signaler

Forsterkning av analogsignaler  

Forsterkning av analogsignaler

Signaler må alltid forsterkes hvis ledningene er lange eller hvis lasten er høy.

Skilleforsterkerne i serien MINI Analog gir høy utgangseffekt ved lav inngangseffekt.

Filtrere signaler

 Filtrering av analogsignaler  

Filtrering av høyfrekvente støysignaler

I industrielle omgivelser oppstår det ofte forstyrrelser som følge av høyfrekvente signaler.

MINI Analog-skilleforsterkernes inngangsfiltre filtrerer pålitelig ut slike støysignaler.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere