IO-Link

IO-Link

Kommunikasjon helt frem til siste meter

Med IO-Link utveksler du data absolutt sømløst – fra kontrolleren og helt til nederste feltnivå.

Tilbake til Produkter etter protokoller

Kategorier

Ta i bruk alle fordeler som IO-Link har å by på: Med punkt-til-punkt-forbindelsen mellom tilkobling og sensor/aktuator utveksler du både prosess- og servicedata.

Dine fordeler

 • IO-Link øker produktiviteten
 • IO-Link forenkler installering, vedlikehold og utvekslingsprosesser
 • IO-Link øker datatilgjengeligheten og -nøyaktigheten
 • IO-Link åpner for utbedring av feil via fjerndiagnostikk

Hva er IO-Link?

IO-Link er det første globalt standardiserte I/O-grensesnittet. Teknologien er relativt ny, men antall produkter med IO-Link-grensesnitt øker i høy hastighet. Kommunikasjonsstandarden gir deg mange fordeler, åpner for nye bruksmuligheter og bidrar til viktige temaer som for eksempel Industrial Internet of Things (IIOT). Per definisjon er IO-Link en åpen, seriell punkt-til-punkt-kommunikasjonsprotokoll for tilkobling av sensorer og aktuatorer til et automatiseringssystem.

Bestanddeler i et IO-Link-system

Arkitekturen til et IO-Link-system består av en kontroller, en IO-Link-Master og en eller flere IO-Link-Devices. De tilkobles via en enkel tretrådet, uskjermet kabel, noe som gjør installeringen både enklere og rimeligere.

 • IO-Link-master: Master klargjør grensesnittet til den overlagrede kontrolleren, styrer kommunikasjonen med de tilkoblede IO-Link-Devices og lagrer parameterdata og IODD-filen.
 • PLS (programmerbar kontroller): Kontrolleren benyttes for å overvåke inngangenes tilstand og for å styre utgangenes tilstand.
 • IO-Link-Devices: Her menes alle intelligente sensorer eller aktuatorer som for eksempel I/O-er, omformere, sikkerhetsreleer, motorstartere og automatsikringer. Intelligent med hensyn til IO-Link innebærer at en enhet har ID-data, for eksempel en typebetegnelse, et serienummer eller parameterdata. Disse dataene kan leses via IO-Link-protokollen. I tillegg kan IO-Link-Device levere detaljert diagnostikkinformasjon som kan brukes i forbindelse med forebyggende vedlikehold.
 • IODD-fil (IO Device Description): Denne filen inneholder en utstyrsbeskrivelse og parameterinformasjon om IO-Link-Device, inkludert produsent, artikkelnummer, funksjonalitet osv.
 • Aktuator: En aktuator er en utgangsenhet som omformer elektriske signaler og strøm til mekaniske bevegelser og slik styrer mekaniske innretninger.
 • Sensor: En sensor er en anordning som måler en fysisk variabel (f.eks. temperatur, trykk eller posisjon) og som registrerer eller viser verdiene eller gir en tilbakemelding.
Komponenter i et IO-Link-system  

Nivåer i IO-Link-systemet

Fordeler ved IO-Link

Produktivitet

IO-Link-Devices leverer detaljerte tilstandsdata til kontrolleren Denne informasjonen er til hjelp ved planlegging av vedlikeholdet, fordi du raskere vil kunne oppdage problemer. Hvis du som bruker som eksempel hver sjette måned mottar en advarsel om tilsmussede sensorer, kan du planlegge rengjøring på gunstige tidspunkter to ganger i året. Sanntidsfeilgjenkjenning av enheter gjør at du også kan redusere driftskostnadene ved å holde utilsiktet svikt på et absolutt minimum.  

Enkelt

Alt ved IO-Link er enkelt. Installeringen er enkel, da du kan benytte standardkabler og -plugger. Vedlikeholdet er enkelt, fordi du overvåker systemene dine og kan foreta endringer i innstillingene. Via feilgjenkjenningen til IO-Link-Devices finner du raskt og enkelt årsaken til et problem. Parameterdataene er lagret i kontrolleren, utvekslingsprosessen er dermed også enkel. Hvis en IO-Link-Device må skiftes ut, overføres de lagrede parameterene automatisk til IO-Link-Device, uten at en programmeringsenhet må benyttes. Dermed er anlegget klart til drift igjen på kort tid.

Økt datatilgjengelighet og -nøyaktighet

Analoge sensorer uten IO-Link gjennomgår ofte flere A/D-omforminger før dataene havner hos kontrolleren, noe som kan føre til feil. Ved IO-Link-Devices finnes det kun en A/D-omforming. Det gir bedre målenøyaktighet og dermed bedre nøyaktig for hele prosessen.

Fjernkonfigurering

Du kan endre parameterene til IO-Link-Device fra skrivebordet ditt ved å reagere på statusmeldinger. For å utbedre feil trenger du derfor ikke lenger å koble ut produksjonslinjen din og fysisk gripe inn i enhetene dine.

Hva kan en IO-Link-Device som en standardsensor ikke kan?

IO-Link-Devices har tre forskjellige typer data:

 • Prosessdata: Tilstandsinformasjon som IO-Link-Device leser og sender til IO-Link-Master eller informasjon som IO-Link-Master sender til IO-Link-Device. I denne prosessen overføres også statusinformasjon. Slik kan du teste om prosessdataene er gyldige. Et eksempel på prosessdata: Avstand målt av en avstandssensor.
 • Servicedata: Informasjon som skrives på IO-Link-Device eller som kan leses av IO-Link-Device. Eksempel: Sensorens modell- eller produsentnummer som kan bidra til å identifisere en enhet eller konfigurere en ny.
 • Hendelsesdata: Meldinger, for eksempel feilmeldinger, som skal sendes fra IO-Link-Device til IO-Link-Master straks hendelsen inntreffer, for eksempel overoppheting.

IO-Link-produktportefølje

IO-Link-produktportefølje  

IO-Link-Master og -Devices for automatikkskapet og feltinstallering

Våre IO-Link-produkter for kommunikasjon helt frem til siste meter:

 • IO-Link-Master for IP20 og IP67
 • Sikre og standard-I/O-bokser
 • Analogomformere
 • Sikkerhetsreleer
 • Hybridmotorstartere
 • Automatsikringer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger