Hybridmotorstarter - modulær

Modulære hybridmotorstartere

Enkelthet i funksjonell sikkerhet

Modulære hybridmotorstartere står for høy anleggstilgjengelighet og enkel håndtering.

Tilbake til Motorstarter

Kategorier

Søk i Hybridmotorstarter - modulær

Vis alle produktene i denne kategorien

CONTACTRON pro er den nye produktserien fra Phoenix Contact som har en enkel Safety-integrering og som kan utvides modulært. Alt sammen har sitt utspring fra hybridteknologien – for å gjøre den funksjonelle sikkerheten enklere og for å oppnå høy anleggstilgjengelighet og ukomplisert håndtering.

Dine fordeler

  • Enkel gruppeutkobling via T-konnektor etter NØDSTOPP takket være forankoblet sikkerhetsrelé
  • Høy anleggstilgjengelighet takket være ti ganger lengre levetid med hybridteknologi
  • Enkel håndtering: Med den økonomisk effektive T-konnektoren sparer du kablingsarbeid og dermed kostnader
  • Pålitelig tilbakemelding om motorens status grunnet relemodul som opsjon.

Enkel gruppeutkobling

Enkel gruppeutkobling

Det forankoblede sikkerhetsreleet sørger for sikker stans av tilkoblede motorer etter en nødstopp, opp til Performance Level e. Med de TÜV-sertifiserte modulene gjør vi funksjonell sikkerhet veldig enkelt for deg.

Høy anleggstilgjengelighet

Høy anleggstilgjengelighet

Ti ganger så lang levetid med CONTACTRON-hybridteknologien: Oppnå høyere anleggstilgjengelighet takket være kombinasjonen av slitasjefri halvlederteknologi og robust releteknikk.

Enkel håndtering

Enkel håndtering

Med den økonomisk effektive T-konnektoren sparer du kablingsarbeid og dermed kostnader: Dra nytte av enkel videreføring av signaler (24 V spenningsforsyning, Ground og Enable) samt utvidelse med tilbakemeldingskontakter.

Pålitelig tilbakemelding

Pålitelig tilbakemelding

Den ekstra tilbakemeldingen rundt motorstatus som du virkelig kan stole på: Med en relemodul (tilvalg) kan du registrere motorens status pålitelig, for eksempel løp medurs eller moturs.

CONTACTRON pro i detalj

Contactron pro i detalj

Via T-konnektoren kan, uten ekstra kablingsarbeid, nødstopp-gruppeutkoblingen av alle etterfølgende hybridmotorstartere foretas.

I tillegg kan samtlige moduler forsynes via systemstrømforsyningen. Tilbakemeldingsmodulen åpner for å overvåke motorens status fra kontrollrommet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00