Tilbake til oversikten

Kobling av mindre effekter

Anvendelse

Nivåmåler  

Sensorer registrerer nivået

Mindre effekter må spesielt bearbeides de gangene signalene skal videreføres til styreinnganger. Det kan for eksempel dreie seg om nær- eller nivåsensorer som benyttes som signalgivere i automatiserte prosesser.

Problemstilling
Kobling av lav last i forbindelse med registrering av sensorsignaler som skal videresendes til styringen. Her utgjør koblingsstrømmen i utgangskretsen kun få milliampere.

På grunn av atmosfæren i omgivelsene dannes det oksid- eller sulfidsjikt på kontaktene. Disse sjiktene sørger for økt kontaktmotstand. Ved høyere koblingsstrøm blir disse sjiktene ødelagt som følge av lysbuen som oppstår, koblingen vil derfor alltid være pålitelig. Ved lav last er koblingsstrømmen likevel ikke tilstrekkelig til å generere en  lysbue. Derfor er pålitelig kobling etter en stund ikke lenger mulig.

Løsning

Grafisk applikasjonsvisning: Signalregistrering og videreføring til styringen  

Signalregistrering og videreføring til styringen

For disse bruksområdene benyttes releer med forgylte kontakter. Gull er et element med inertegenskaper. Som eksempel inngår det ingen forbindelse med svovelpartikler fra luften i omgivelsene, sulfidsjikt kan derfor ikke dannes. Med forgylte kontakter oppnår man derfor en konstant lav kontaktmotstand. På grunn av disse egenskapene kan lav last alltid kobles pålitelig.
 
Dine fordeler

  • Pålitelige koblingsforløp ved hjelp av forgylte relekontakter
  • Fritt valg av tilkoblingsteknikk: Det være seg skru-, fjærkraft- eller Push-in-tilkoblingsteknologi
  • Tidsbesparende potensialfordeling takket være lasker

Produkt
Phoenix Contact tilbyr relemoduler med forgylte kontakter. Disse merkes i form av bokstavene AU i artikkelbetegnelsen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00