Tilbake til oversikten

Detaljerte valgkriterier for HMI-utstyr

Forskjellige faktorer er med på å avgjøre hvilken HMI som passer best til formålet:

  • Displayoppløsning
  • Visualiseringsprosjektets lagringsbehov
  • Antall drivere som benyttes parallelt
  • Systemkobling, dvs. antall tilkoblede styringer
  • Antall variabler (tags)
  • Oppdateringshastighet for variablene
  • Antall lokale skripter
  • Logantall og -hyppighet (DataLogging)

Displayoppløsning

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Anbefalt display (oppløsning)opptil VGA (640 x 480 bildepunkter)opptil SVGA (800 x 600 bildepunkter)opptil SXGA (1280 x 1024 bildepunkter)
Tilbake oppover

Visualiseringens lagringsbehov

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Maks. sideantall1664256
Maks. objektantall pr. side32128512
Maks. antall skalerbare objekter pr. side3264
Maks. antall animerte objekter pr. sideEtt pr. sideFem pr. sideFem pr. side
Tilbake oppover

Systemkobling og kommunikasjon

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Oppdateringshastighet (Polling Rate)1000 ms500 ms250 ms
Maks. antall drivere som kan benyttes parallelt1 x EthernetEn i tillegg til OPC kommunikasjonTo i tillegg til OPC kommunikasjon
Maks. antall PLS pr. deltager som benyttes125
Maks. antall samtidig tilkoblede PLS-er1510
Tilbake oppover

VBA-skripter og IL-logikk (instruksjonsliste)

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Maks. skriptantall4816
Samtidig utførbart124
Tilbake oppover

Logantall og -hyppighet (DataLogging)

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Maks. antall stifter (pens)4816
Maks. antall datalogger pr. prosjekt1632
Skannetid1 s1 s
Tilbake oppover

Alarmadministrering/dispatcher

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Maks. antall alarmer1285121024
Tilbake oppover

Hendelser

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Maks. antall hendelsesobjekter1664128
Maks. antall tidskoblingsklokker64128
Tilbake oppover

Formuleringer

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Maks. antall formuleringer pr. prosjekt81632
Maks. antall kolonner pr. formulering832 (maks. 90 med IMDB)128 (maks. 90 med IMDB)
Tilbake oppover

Reporting (skrive)

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Tekstreportingjaja
Grafisk reportingja
Tilbake oppover

Brukeradministrering

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Maks. antall brukere165121024
Maks. antall brukergrupper41664
Tilbake oppover

Språkskift

 BasisanvendelserStandardanvendelserHigh-End-anvendelser
Maks. antall språk41632
Online språkskiftjajaja
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00