Tilbake til oversikten

Strømmåleomformere opptil 55 A AC/DC – detaljert oversikt over fordelene

Konfigurering – raskt via DIP eller utvidet ved hjelp av programvare

DIP på strømmåleomformer opptil 55 A  

Rask grunnkonfigurering via DIP

Strømmåleomformernes grunnkonfigurering foretas raskt og enkelt med DIP og potensiometer. Slik foretar du følgende innstillinger rett på utstyret, uten PC:

 • Valg av målemetode
 • Innstilling av inngangsmåleområde
 • Konfigurering av analogutgang
 • Innstilling av terskelverdiutgang og koblingsterskel

I tillegg konfigurerer du flere nyttige funksjoner ved hjelp av det enkle programmet MCR/PI-CONF-WIN:

 • Definere øvre og nedre grenser – for optimal gjengivelse av måleområde
 • Diagnostikk av aktuelt strømløp
 • Lagre innstillinger og kopiere raskt til ytterligere moduler
 • Innstilling av koblingsegenskaper, koblingshysterese og tiltrekkings- eller utløseforsinkelse ved signalisering av grenseverdi

Optimal bruk av måleområdet

Høy oppløsning av måleområdet  

Høy oppløsning av måleområdet

Måleområdets øvre og nedre grense defineres trinnløst med programvaren ved strømmåleomformere opptil 55 A AC/DC. Slik fastsetter du et spesifikt målevindu (Window-funksjon) som gjengis fra utstyret over hele utgangssignalområdet.

For trinnløs strømregistrering har vi MCR-S-...-DCI-strømmåleomformere i to basistyper:

 • MCR-S-1-5-UI-DCI for strømmåling opptil 11 A: I tillegg til de standardiserte inngangssignalene på 1 og 5 A kan måleområdet stilles inn trinnløst: Startområde fra 0 til 7,5 A og sluttområde fra 0,2 til 11 A.
 • MCR-S-10-50-UI-DCI for strømmåling opptil 55 A AC/DC: Hvis du for eksempel skal måle høy motorstrøm, stiller du inn måleområdet tilsvarende: Startområde fra 0 til 37,5 A og sluttområde fra 9,5 til 55 A.

Tapsfri måling av sann-effektivverdi med Hall-sensor

Registrering av sann-effektivverdi ved hjelp av Hall-sensor (TRMS)  

Registrering av sann-effektivverdi ved hjelp av Hall-sensor (TRMS)

Strømmåleomformerne opptil 55 A registrerer sanneffektivverdien ved hjelp av Hall-sensor og er dermed uavhengig av formfaktoren.

Lederen som skal måles, trenger ikke å brytes, men legges helt enkelt gjennom komponenten. Det gir mange fordeler:

 • Alternativ til omstendelig Shunt-strømmåling som ofte innebærer feil.
 • Ved tilstrekkelig isolasjon trenger ikke målekrets og elektronikk et sikkert skille.
 • Ingen ekstra kontaktpunkter som kan medføre overgangsmotstand.
 • Direkte inngrep i målekretsen unngås, dermed vil strømmen alltid bli videreført uten feil.

I tillegg kan strømmen registreres via den aritmetiske gjennomsnittsverdien. Med den måles likestrøm, eller du kan filtrere likestrømsandeler fra en blandet strøm.

Ved hjelp av den aritmetiske gjennomsnittsverdien er det i tillegg mulig å vise bipolar likestrøm på utgangen som analoge standardsignaler.

Signalisering av grenseverdi

I tillegg til analogutgangen har strømmåleomformere opptil 55 A AC/DC en koblingsutgang. Etter ønske med relé eller transistor. Koblingsutgangen kobles med følgende driftsegenskaper:

 • Drifts- eller hvilestrømsprinsipp
 • Koblingsutløsning ved underskridelse av innstilt terskelverdipunkt
 • Koblingsutløsning ved overskridelse av innstilt terskelverdipunkt

Pålitelig beskyttelse

MCR-S-...-DCI-...-strømmåleomformere  

MCR-S-...-DCI-...-strømmåleomformerne gir høy driftssikkerhet

Strømmåleomformerne opptil 55 A har et galvanisk 3-veisskille i henhold til EN 61010 mellom inngang, utgang og forsyning. Det øker driftssikkerheten med hensyn til feil som kan oppstå på anlegget.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00