Tilbake til oversikten

Prinsippene bak strømregistrering

Ved bruk av rent ohmsk last som lyspærer og varmeelementer på et vanlig 230 V nett oppstår ingen forvrengninger på strømnettet. Med økningen av ikke-lineær last på grunn av fasetilpassede reguleringsmoduler, forvrenges sinusbølger til trapesformede kurveformer.

Mange av strøm- og spenningsmåleomformerne på markedet er kun kalibrert for sinusformet vekselstrøm og viser effektivverdien med en gjennomsnittsverdi. Strømmåleomformerne MCR, derimot, er sanneffektivverdimåleomformere. De behandler enhver kurveform, uavhengig av formfaktor.

Registrering av effektivverdi etter transformatorisk prinsipp (RMS)

Registrering av effektivverdi etter transformatorisk prinsipp  

Registrering av effektivverdi etter transformatorisk prinsipp (RMS)

En induksjonsspenning oppstår på klemmene til en spole som følge av en magnetisk strøm som endrer seg tidsmessig.

En koblingsanordning av to galvanisk skilte, men magnetisk koblede kretser kalles transformator.

Dette er en enkel og mye brukt form for strømoverføring.

Registrering av sann-effektivverdi etter ‍Rogowski-metoden (TRMS)

Registrering av sann-effektivverdi etter ‍Rogowski-metoden  

Registrering av sann-effektivverdi etter ‍Rogowski-metoden (TRMS)

Målemetoden i henhold til Rogowski er en spesiell form for transformatorisk strømmåling av sinus- og ikke-sinusformet vekselstrøm.

Induksjonsspolen (luftspole) uten jern, som betegnes som Rogowski-spole, måler den magnetiske spenningen langs et lukket omløp rundt en strømførende leder.

Deretter bearbeides utgangssignalet til Rogowskispolen slik at man får et nøyaktig bilde av primærstrømmen.

Registrering av sann-effektivverdi ved hjelp av Hall-sensor (TRMS)

Strømmåling med Hall-sensor  

Registrering av sann-effektivverdi (TRMS) ved hjelp av Hall-sensor

Magnetstrømmen som genereres på grunn av primærstrømmen IP fortettes og måles i luftspalten ved hjelp av en Hall-sensor.

Deretter bearbeides utgangssignalet til Hall-sensoren slik at et nøyaktig bilde av primærstrømmen oppstår.

Gjennomsnittsverdi

Effektivverdi - kvadratisk gjennomsnittsverdi

Effektivverdien til en vekselstrøm er en øyeblikksresulterende, varig verdi. I en ohmsk motstand gir denne varige verdien samme varmearbeid som en likestrøm med samme størrelse.

Sann-effektivverdi betyr at også forvrengt likestrøm og blandet strøm kan registreres. Måleomformeren er uavhengig av kurveformen.

  • Ieff = Is/√2
  • Ueff = Us/√2

 

Visning av aritmetisk gjennomsnittsverdi  

Aritmetisk gjennomsnittsverdi

Aritmetisk gjennomsnittsverdi

Den aritmetiske gjennomsnittsverdien benyttes for å måle likestrøm eller for å filtrere en likestrømsandel fra en blandet strøm.

En slik bruk av aritmetisk gjennomsnittsverdi på en symmetrisk vekselstrøm ville ha ført til måleverdien "0".

Ved hjelp av den aritmetiske gjennomsnittsverdien er det mulig å vise likestrømmen på utgangen som analoge standardsignaler.

Polariteten kan vurderes ved hjelp av et bipolært utgangssignal. For strømnettet på 230 V / 50 Hz betyr det følgende på spenningsnivåene:

  • Ueff = 230 V
  • US = 325 V
  • Ugjennomsnitt = 0 V

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00