Tilbake til oversikten

Soner innen næringsmiddelindustrien

Næringsmidler og næringsmidlenes emballasje skal ikke komme i kontakt med anleggs- og maskindeler og bli forurenset.

I produksjonen finnes det tre soner: Produktkontaktsone, sprutsone og produktfri sone. Hver sone stiller spesifikke krav til sensor- og aktuatorsystemet samt til de forskjellige kablene og pluggforbinderne.
Velg egnet løsning fra vår omfattende produktportefølje.

Soner innen næringsmiddelindustrien

Produktkontaktsone

Hygienedesign  

Hygienedesign for meget høye krav til hygiene

Her kan næringsmidler komme i kontakt med anleggsdeler og deretter havne tilbake i bearbeidingsprosessen. I denne sonen er hygienekravene derfor meget strenge. Pluggforbindere og andre komponenter skal ikke ha noen form for smussansamlinger. 

Spesielt for bruk i denne sonen har vi utviklet hygienedesignen med referanse til EHEDG-direktiver i byggform M12.

Tilbake oppover

Sprutsone

Washdown-design  

Washdown-design for middels høye krav til hygiene

I sprutsonen kan komponenter komme i berøring med næringsmiddelet. I motsetning til produktkontaktsonen havner næringsmidler her etter kontakt ikke tilbake i bearbeidingsprosessen. Pluggforbinderne i såkalt Washdown-design fra Phoenix Contact er spesielt utviklet for sprutsonen. Glatte overflater på gripedelen reduserer risikoen for at næringsmidler setter seg fast på pluggforbinderen.

Tilbake oppover

Produktfri sone

Standard-SAC-sortiment  

Standard-SAC-sortiment

I denne sonen er produktene vanligvis allerede innpakket og ikke lenger utsatt for direkte berøring med anleggsdeler. Her er kravene sammenlignbare med de som stilles i klassiske industriomgivelser. Rengjøringen av emballeringsanleggene må ikke foretas med aggressive rengjøringsmidler, disse oppgavene følger som regel med høytrykksutstyr. For bruk i denne sonen er vårt standardsortiment for sensor-/aktuatorkabling velegnet.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Soner innen næringsmiddelindustrien

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling