Tilbake til oversikten

Tips for installering

Du har sikkert et ønske om å installere sensor-/aktuatorkablingen på best mulig måte. Det være seg i røffe industrielle omgivelser, for å oppnå lang levetid eller rett og slett for å redusere kostnader.

Bøyeradius

Installering sensor-/aktuatorkabling: bøyeradius  

Installering sensor-/aktuatorkabling: bøyeradius

Ved bevegelige installeringer er en generøs planlegging av bøyeradien en fordel.

For jo større bøyeradius, desto mindre er de mekaniske spenningene som oppstår ved bevegelsen.

Ledningen får dermed lenger levetid. Vær oppmerksom på minimum ledningsspesifikke bøyeradier.

Tilbake oppover

Belastninger

Installering sensor-/aktuatorkabling: belastninger  

Installering sensor-/aktuatorkabling: belastninger

Sørg for en tilstrekkelig ledningsløyfe på forbindelsespunktet. Slik unngår man for tidlig materialtretthet.

Ved ekstra påkjenninger får man i tillegg tilstrekkelig klaring til å fange opp spenninger.

Tilbake oppover

Bevegelig installering

Installering sensor-/aktuatorkabling: effektlengde  

Installering sensor-/aktuatorkabling: effektlengde

Ved bevegelig installering er det viktig at ledningslengden er tilpasset bruksområdet. Slik kan strekkbelastninger fanges opp best mulig.

Passende ledningslengder får du for eksempel via kabelsløyfer og C-energikjeder.

Tilbake oppover

Ledning i energiføringskjeder

Installering sensor-/aktuatorkabling: Ledning i energiføringskjeder  

Installering sensor-/aktuatorkabling: Ledning i energiføringskjeder

Legg ledninger med like diametre innenfor energiføringskjeder enkeltvis og løst ved siden av hverandre.

Hvis diametrene er ulike, monterer du skille- eller mellomstykker for å oppnå lang levetid.

Fordeling av ledninger

Legg kraftige ledninger utover, og våre lette sensor-/aktuatorkabler innover.

Kablene bør helst være strekkavlastet på begge sider. Som et minimum er de det på energikjedens bevegelige ende.

Uhindret krumningsradius

Sørg for at ledningene kan beveges helt uhindret i krumningsradien. Slik forhindres tvangsføring i energikjeden.

Viktig: Følg angivelsene til produsenten av energikjedene når ledningene legges.

Tilbake oppover

Kabelbunting

Installering sensor-/aktuatorkabling: kabelbunting  

Installering sensor-/aktuatorkabling: kabelbunting

Ved bunting av enkeltledninger er det viktig at kablene kan beveges uhindret og at ledningene ikke deformeres.

For å legge rundledninger som har større forskjeller i utvendig diameter benyttes mellomstykker.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabel