Varsling

Varsling

Forhindre svikt

Alltid oppdatert, også uten konstant forbindelse.

Tilbake til Fjernkommunikasjon

Kategorier

  • Produktliste varsling
    Varsling

    Industrielle enheter fra Phoenix Contact for automatisk varsling for umiddelbar gjenkjenning av feil på avstand.

Ved uavhengige utestasjoner utføres koblingsforløpene eller anleggskontrollen ofte fremdeles av en servicetekniker på stedet. Feil fører til svikt og høye kostnader. Ved hjelp av den automatiske varslingen er umiddelbar registrering av feil fra avstand mulig, og det uten omstendelig og dyr bredbåndsforbindelse.

Dine fordeler

  • Reduksjon av svikttider i maskiner og anlegg ved hjelp av automatisk varsling via sms og e-post
  • Reduserte kommunikasjonskostnader grunnet hendelsesstyrt varsling
  • Varsling via sms ved strømbrudd
  • Allsidig i bruk som AC- og DC-variant med utvidet spenningsområde
  • Fremtidssikker takket være 4G-mobilradioteknologi (LTE)

Overvåke sensorer og koble releer

Varsling med TC Mobile I/O  

Hendelsesstyrt overvåking, signalisering og kobling via mobilradionettet

Enkel og pålitelig overvåking av analoge og digitale sensorer via mobilradionettet, og fjernkobling av releer. Det kompakte varslingssystemet TC Mobile I/O X200 overfører data pålitelig via sms og e-post.

Hvis et nivå overskrides og/eller status endres på den digitale inngangen eller i regelmessige avstander, informeres du av TC MOBILE I/O X200. Dermed er du alltid oppdatert.

TC MOBILE I/O X200 finnes både som DC-enhet med et spenningsområde fra 10 til 60 V og som AC-enhet med 93 til 250 V. Det helt spesielle ved DC-enhetene: I tillegg til de fire digitale inngangene har de også to analoge, som kan måle både strøm og spenning.

LTE-logo for 4G-mobilradionettet

TC Mobile I/O X200 finnes også som 4G-variant.

Variantene for det europeiske markedet, TC MOBILE I/O X200-4G og TC MOBILE I/O X200-4G AC, åpner i tillegg for bruk av den aktuelle 4G-teknologien (LTE CAT1). Sammen med 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) forener enhetene dermed en fremtidsegnet mobilradioteknologi med tilgjengeligheten til det 2G-nettverket som er best utbygd hittil.

Alle enheter er meget enkle å håndtere, og på grunn av det store spenningsområdet og forskjellige innganger er de absolutt allsidige.

I tillegg til det kompakte varslingssystemet TC MOBILE I/O X200, som er spesielt optimalisert for kompakte varslings- og koblingsoppgaver, har også industriruterne fra Phoenix Contact varslingsmuligheter. De har også digitale innganger slik at varselmeldinger, i tillegg til tilknytningen til Internett, også kan sendes via sms eller e-post. Det være seg trådbasert med TC DSL ROUTER eller via mobilradionettet med TC ROUTER.

Ved hjelp av et programvaregrensesnitt gir enhetene også mulighet til å videresende varsler gjennom Ethernet, og da via en kontroller. Hvis status endres i et ubegrenset antall digitale innganger, kan du slik sende ut varsler. Også utenfor kontrollrommet er du alltid oppdatert om prosessens tilstand.

Gratisapp til varslingssystem TC Mobile I/O X200

TC MOBILE I/O X200  

Med appen TC MOBILE I/O sender du sms-koblingskommander, og trenger ikke lenger å skrive en sms.

TC MOBILE I/O X200 kommuniserer også via smarttelefon med deg (iOS og Android). Du kobler dermed utgangene særdeles praktisk via app, og har hele tiden rask oversikt over enhetens status.

Appen TC-Mobile I/O forenkler håndteringen av enheten ytterligere, og du trenger ikke lenger å skrive en sms. Varsling mottar du som vanlig via sms og e-post. Det gir optimal tilgjengelighet i felten.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00