Til alle pressemeldinger

Endring av vårt RoHS-merke på forpakningsetiketten

12.09.2016

RoHS-merke  

RoHS WEEE COMPLIANT blir til RoHS

Lovbestemmelser krever en tilpasning av RoHS-merket.

Når direktiv 2011/65/EU (RoHS-II-direktiv) trår i kraft, skal, utover CE-merket, ingen andre symboler benyttes som attesterer produktets samsvar med gjeldende krav i direktivet. [Artikkel 30, avsn. (4) i forskrift (EF) nr. 765/2008]. På grunn av fastholdte avtaler har Phoenix Contact tidligere benyttet det egne symbolet RoHS WEEE COMPLIANT og merket forpakningsetikettene med dette.

I tråd med den praktiske implementeringen av kravene i den kinesiske RoHS-reguleringen og merkeplikten av produktene i den forbindelse, tilpasser vi av tekniske grunner også merkingen for Europa-RoHS på forpakningsetiketten. I fremtiden vises den kun med den innrammede merkingen RoHS. I tillegg påfører vi Kina-RoHS-merket for miljøvennlig bruksperiode, Environment-friendly use period (EFUP) henholdsvis for overholdelse av grenseverdiene på forpakningsetiketten.

Forpakningsetiketten implementeres fortløpende fra og med produksjonsdato 2016-09-01.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00