Til alle pressemeldinger

Løsning for overvåking og styring av store solenergianlegg

29.03.2017

Kombinasjon av koblingsutstyr Array Control  

Array Control – for effektiv drift av store solenergianlegg

Kombinasjonen av koblingsutstyr Array Control fra Phoenix Contact støtter anleggsoperatører og planleggere slik at de kan implementere en effektiv parkstyring i store solenergianlegg.

Et solcelleanlegg omfatter et høyt antall generatortilkoblingsbokser, vekselrettere og ekstra overvåkingskomponenter som referansesensorer, værstasjoner og energimåleutstyr. For å kunne håndtere datamengden som oppstår deles solenergiparkene opp i enkeltsegmenter, såkalte Arrays. Kombinasjonen av koblingsutstyr tar opp måledataene fra disse Arrays etter en enhetlig datamodell og viderefører dem til kontrollrommet. Forhåndsprogrammerte funksjonsblokker letter tilknytningen av de enkelte komponentene til Array Control. Hvis nettet overbelastes, styres vekselretteren for å redusere ytelsen. Utover dette overtar løsningen utallige diagnostikkfunksjoner, for eksempel ved redusert effekt i en streng.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon