Til alle pressemeldinger

Pålitelig regulering av forsyningen for solenergianlegg

12.08.2016

Automatikkskap for regulering av forsyningen  

Pålitelig regulering av forsyningen med DNO Control

Med det nye automatikkskapet DNO Control tilbyr Phoenix Contact en fleksibel plattform med maskin- og programvarekomponenter som er tilpasset hverandre og som regulerer energimengdene i solenergianlegg på nettilkoblingspunktet.

Det kontrollerbaserte automatikkskapet reduserer arbeidet i forbindelse med utforming av management for forsyningsløsninger betraktelig. Det gir høy fleksibilitet med hensyn til grensesnitt som støttes. Ekstra kommunikasjons-Gateways er derfor ikke nødvendig. Automatikkskapet kan i tillegg regulere hybride desentrale anlegg for generering av energi. Her kombineres forskjellige teknologier for forsyning av energi som vind, fotovoltaikk og energiakkumulatorer med hverandre. En stadig tiltagende desentral regenerativ generering av energi påvirker distribusjonsnettets stabilitet. Derfor krever nettoperatører i sine tekniske tilkoblingsbetingelser at anleggsoperatører klargjør funksjoner for forsyningsmanagement med hensyn til nettilkoblingspunkt. Disse tilkoblingsbetingelsene omfatter muligheter for at nettoperatøren kan fjerninnstille aktiv og reaktiv effekt, samt at de kan reguleres avhengig av nettparameterene på forsyningspunktet. Disse kravene imøtekommer Phoenix Contact med sin DNO Control, som regulerer forsyningen pålitelig og fleksibelt.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00