Til alle pressemeldinger

Ny versjon av UPS-programvaren UPS-CONF

31.08.2015

Konfigurasjons- og administrasjonsprogramvare UPS-CONF - UPS-systemene QUINT UPS-IQ og TRIO UPS  

UPS-CONF gjør konfigureringen og overvåkingen av UPS-systemer både oversiktlig og enkel.

Den gratis programvaren UPS-CONF gjør konfigureringen og overvåkingen av UPS-systemer både oversiktlig og enkel. Den nye versjonen  2.2.7.0 byr på optimaliseringer og flere funksjoner.

Nye varselmeldinger signaliserer for eksempel om UPS-ens fjernstyring er aktivert, eller om det foreligger en kommunikasjonsfeil mellom UPS-en og batteriene. Hvis flere PC-er ved nettsvikt skal stenges ned kontrollert, er den nye COM-Trigger-modusen hensiktsmessig: Her initierer UPS-ens signalkontakter en nedstengning av PC-en via deres COM-port, slik at behovet for varige forbindelser via datakabel ikke er nødvendig, avhengig av Windows-versjonen som benyttes. DC-UPS-utstyr med 5, 10, 20 og 40 A fra revisjon 06 kan nå koble ut last sekvensielt. Hvis UPS-en bufrer en nettsvikt, starter to separate Timers, som etter en innstilt tid ikke lenger forsyner forhåndsdefinerte forbrukere fra batteriet. Programvaren registrerer den tilkoblede energiakkumulatoren, eksempelvis et blybatteri med 12 Ah, automatisk. Alle relevante driftsparametere fremstilles grafisk, og viktige meldinger vises i forgrunnen. UPS-modulenes egenskaper kan tilpasses individuelle behov ved hjelp av programvaren.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00