Til alle pressemeldinger

Sikkerhetsrelé med solid-state-utganger

13.08.2019

Sikkerhetsrelemodul med halvlederutganger  

Sikkerhetsrelemodul med halvlederutganger

Fordi koblingsfunksjonen ikke kan utvides, er sikkerhetsreleet PSR-MC31 egnet for alle sikkerhetsapplikasjoner der et høyt antall driftssykluser er nødvendig.

Hver utgang har en koblingseffekt på over 2 A. Dermed kan også større last, som hydraulikkventiler, betjenes. Kortere reaksjonstider på under 10 ms åpner for mindre sikkerhetsavstander. Releet er kompatibelt med alle vanlige sensorer, som elektromekaniske nødstoppbrytere, låsemekanismer, lysgitre eller også sikkerhetskoblingslister eller -matter. På grunn av den minimale grunnflaten gir enheten en plassbesparelse på opptil 50 % sammenlignet med klassiske relemoduler. Hvis flere moduler skal sammenkobles, har hver modul en separat kaskadekoblingsinngang. I tillegg kan hver modul konfigureres med en start som overvåkes automatisk eller manuelt. Dette er i henhold til standard EN ISO 13849, som er påkrevet for sikkerhetsfunksjoner med full tilgang. TÜV-godkjennelsen åpner for sikkerhetsrettede anvendelser opptil PL e eller SIL 3.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00