Til alle pressemeldinger

Etasjeknivskillerekkeklemmer med universell skrutilkobling

12.01.2015

Skrutilkobling etasjeknivskillerekkeklemme  

Entydig tilordning av skillenivåene grunnet høydetilpasning og fargemerking samt fargede skillekniver

De kompakte etasjeknivskillerekkeklemmene UTT 2,5-2MT-P/P fra Phoenix Contact finnes i forskjellige varianter med en eller to skillekniver for ledere opptil 4 mm².

Den plassbesparende byggformen med delingsmål 5,2 mm åpner for høy tetthet ved styringskablingen. Etasjeforskyvning mellom begge etasjer sikrer enkel tilgang til det nedre tilkoblingsnivået også ved komplett kabling, noe som er spesielt fordelaktig ved testingen. For forskjellige koblingsoppgaver spesielt innen måle-, styre- og reguleringsteknikk kan det i skilleklemmenes skillesone benyttes en skilleplugg, gjennomgangsmetall, en komponentplugg for loddefri montering av elektroniske komponenter eller en sikringsplugg for 5x20 glassrørsikringer. Måleutstyr kan implementeres via tilkoblingsskruene med integrert prøvebøssing, slik at spenning og strøm kan måles avbruddsfritt og til enhver tid.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00