Til alle pressemeldinger

Bedre sikkerhet for ladestasjoner

31.08.2015

Enkanals RCM-modul  

Overvåking av feilstrøm for ladestasjoner

Med de nye modulene EV RCM for differansefeilstrøm imøtekommer Phoenix Contact spesielt kravene i henhold til IEC 61851-1 med hensyn til DC-feilstrømgjenkjenning i ladestrømanordningen.

I henhold til aktuelle utkast til standarder kreves det i fremtidige ladeinfrastrukturer enten en type B FI eller som alternativ en type A FI med ekstra deteksjon og utkoblingsanordning ved DC-feilstrøm > 6 mA. Med dette skal man sikre at likestrømsfeilstrøm som oppstår, for eksempel som følge av isolasjonsfeil i kjøretøyet, ikke påvirker beskyttelsesanordninger i infrastrukturen negativt. Modulene gjenkjenner AC- og DC-feilstrøm, og ladeprosessen avbrytes før FI i installasjonen "blindes". RCM-modulene er kompatible med ladekontrollerne i serien EV Charge Control fra Phoenix Contact. På denne måten kan feilstrømmodulene tilbakestilles automatisk, og en automatisk selvtest kan foretas. Det reduserer kostnadene for servicetiltak, og øker ladestasjonens tilgjengelighet. Modulen finnes i utførelse med en eller to kanaler, og kan derfor benyttes for overvåking av feilstrøm i en hjemmeladestasjon eller på ladepunkter i næringsøyemed.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00