Til alle pressemeldinger

Flerkanals elektroniske automatsikringer

05.08.2015

Flerkanals elektroniske automatsikringer CBM  

De nye automatsikringene gir maksimale funksjoner på minimal byggbredde.

De flerkanals elektroniske automatsikringene CBM fra Phoenix Contact beskytter strømkretser mot overlast og kortslutningsstrøm, og det på kun 41 mm byggbredde.

Ved hjelp av assistenten for nominell strøm forenkles innstilingen av nødvendig nominell strøm betraktelig. I tillegg gir de to nye automatsikringene med fire og åtte kanaler en elektronisk låsing av innstilt nominell strøm. Det forhindrer utilsiktede endringer på enheten. Trinnvis inndeling av nominell strøm fra 0,5 A til 10 A pr. kanal gjør det enklere å velge passende beskyttelsesutstyr. En flertrinnet signalisering informerer permanent om tilstandene til tilkoblede forbrukere og selve vernebryternes spenningsforsyning. Over- og underspenning registreres av vernebryteren, før den signaliseres og tilkoblet last kobles målrettet ut. Signaliseringen er til hjelp ved feilsøk i etterkoblede anleggsdeler.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00