Til alle pressemeldinger

Overspenningsbeskyttelse for prosessteknikk

05.08.2015

Overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ  

Intelligent overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk og prosessteknikk

Med overspenningsbeskyttelsen PLUGTRAB PT-IQ fra Phoenix Contact spesielt for måle-, styre- og reguleringsteknikk og prosessteknikk varsles anleggets driftsansvarlige før anlegget mister sin beskyttelse.

Hver spenningsbegrensende komponent i beskyttelsespluggene overvåkes permanent. Hvis ytelsesgrensen nås som følge av hyppige innkoblinger, signaliseres dette med et gult signal på beskyttelsesutstyret og via fjernmelding. Avlederne er da fremdeles funksjonsdyktige, og anlegget er beskyttet. Det anbefales likevel å foreta en utskiftning for å unngå unødvendige servicetiltak. For egensikre områder kan beskyttelsesutstyret PLUGTRAB PT-IQ Ex benyttes. De kan installeres i Ex-sone 2. De egensikre beskyttelseskretsene kan føre inn til Ex-sone 0. På grunn av den flertrinnede overvåkingen er anleggets driftsansvarlige alltid informert om beskyttelsesutstyrets status og vet dermed hvordan det står til med anleggets overspenningsbeskyttelse.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00