Til alle pressemeldinger

Verdens smaleste lekkstrømsfrie type 2-overspenningsbeskyttelse

14.03.2017

Lekkstrømsfri overspenningsavleder type 2 VALVETRAB-SEC  

Meget smale, ytelsessterke og med lang levetid: De nye lekkstrømsfrie type 2-avlederne med SEC Technology

Det nye beskyttelsesutstyret VALVETRAB-SEC VF fra Phoenix Contact er verdens smaleste lekkstrømsfrie type 2-overspenningsbeskyttelsesutstyr (SPD).

Takket være Safe Energy Control-teknologien stiller beskyttelsesutstyret med både god yteevne og lang levetid. Den kompakte byggformen og høye ytelsen gjør den til en utmerket beskyttelse selv om den inntar kun minimal plass. Et eksempel i forbindelse med lekkstrøm er Object Control Systems i stillverk i jernbaneanlegg. Her oppstår temporær overspenning sammen med høy reversstrøm. Beskyttelsesutstyr på varistorbasis blir fort overbelastet. Et ytterligere eksempel er lekkstrøm i elektriske installasjoner. På kort tid forårsaker disse skader på vanlig overspenningsbeskyttelsesutstyr. For å beskytte de elektriske enhetene anbefales derfor bruk av beskyttelsesutstyr med seriekobling av en gassfylt overspenningsavleder. Seriekoblingen isolerer varistoren mot temporær overspenning og reversstrøm. Et lavt beskyttelsesnivå opprettholdes. Det finnes varianter for en- og trefasede TN-S- og TT-systemer samt for trefasede TN-C-systemer med en varig spenning på 350 V AC. Med testapparatet Checkmaster 2 kan gjentagende kontroller av beskyttelsespluggen foretas raskt og enkelt.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00