Til alle pressemeldinger

Overspenningsbeskyttelse for LED-belysning

05.08.2015

Overspenningsbeskyttelse for LED-applikasjoner  

Overspenningsbeskyttelse for LED-applikasjoner

Det nye overspenningsbeskyttelsesutstyret for LED-anvendelser forhindrer at den ømfintlige drosselspolen blir ødelagt som følge av overlast.

De kan installeres både i tilkoblingsboksen i stolpen og direkte i lampen foran drosselspolen. Den forsterkede isoleringen muliggjør bruk i LED-anvendelser i beskyttelsesklasse II helt uten videre. For jordede systemer finnes det beskyttelsesutstyr med PE-tilkobling. Beskyttelsesutstyrets tilstand vises direkte på enheten. Via L-tilkoblingen kan informasjonen overføres til lampen. Hvis overspenningsbeskyttelsens skilleanordning har utløst som følge av overlast, kobles lampen også ut. Det letter servicearbeidet og den rutinemessige kontrollen av overspenningsbeskyttelsesutstyret.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00