Til alle pressemeldinger

Intelligent Ethernet-ekstendersystem

11.05.2016

Ethernet-ekstendersystem  

Ethernet-ekstendersystem for utstrakte IP-nettverk

Med Ethernet-ekstendersystemet fra Phoenix Contact kan Managed- og Unmanaged-ekstendere for første gang tilkobles med en avstand opptil 20 km, helt enkelt med Plug-and-Play.

Dette samspillet åpner for diagnostikk av samtlige deltagere og strekninger via IP og en meget økonomisk nettorganisering av utstrakte IP-nettverk. Ved å ta i bruk Unmanaged Ethernet-ekstendere er IP-kommunikasjon i utstrakte Ethernet-nettverk mulig allerede i dag. I forbindelse ned nettorganiseringen benyttes eksisterende totrådede kobberledninger. Den automatiske registreringen av topologi og datahastighet sparer tid og penger ved idriftsettelsen. En ytterligere fordel ved systemet er at det kan utvides tilbakevirkningsfritt under drift, og ikke kun åpner for punkt-til-punkt- og linjetopologier. Nettopp i utstrakte applikasjoner der høy grad av sviktsikkerhet er viktig, sørger den redundante ringfunksjonen for feilfri drift av IP-kommunikasjonen. Ved hjelp av Managed Ethernet-ekstenderne kan nå også Unmanaged-ekstendere diagnostiseres sentralt via IP. Systemet reagerer ikke bare på endrede rammebetingelser, men advarer også mot uventede hendelser som svekkede strekninger.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00