Til alle pressemeldinger

Overspenningsbeskyttelse er nå obligatorisk i henhold til NFPA 79 (Edition 2018)

04.12.2018

NFPA 79 (Edition 2018)  

Ready for NFPA 79 (Edition 2018) - klargjør maskinene dine med oss for NFPA 79.

Viktig info til maskinbyggere: Overspenningsbeskyttelse er et obligatorisk krav til maskiner i enkelte deler av USA. Klargjør maskinen din for den nye NFPA 79 (2018).

Maskinteknikere og anleggsbyggere som vil eksportere produktene sine til det nordamerikanske markedet eller sette dem i omløp på tilhørende marked, underligger lovene og forskriftene som gjelder her. NFPA 79, Electrical Standard for Industrial Machinery, er en av de viktigste fagspesifikke standardene i Nord-Amerika. Med dagens Edition 2018 er nå også overspenningsbeskyttelse en obligatorisk bestanddel i alle industrimaskiner. Standarden regulerer elektriske og elektroniske temaer som, hvis de ikke håndteres korrekt, kan føre til farlige tilstander i maskinen. Overspenning skal ikke skade sikkerhetskretsene i en maskin, dette for å utelukke farlige situasjoner for mennesker på maskinen. Overspenningsbeskyttelsesutstyr til strømforsyningen bør installeres nærmest mulig forsyningsenheten. Avhengig av hvor maskinen er lokalisert i installasjonen, skal tilsvarende SPD-typer velges. Serien VAL-US er tilpasset kravene. Som UL Listed Type 1-enheter er installering godkjent på alle steder i installasjonen.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00