Til alle pressemeldinger

Sanntidsovervåkingssystem for nettdrift

28.02.2019

Som leverandør av løsninger for energisektoren har Phoenix Contact sammen med JEAN MÜLLER utviklet et skalerbart overvåkingssystem for nettdrift som i sanntid klargjør driftsmåleverdier for å optimalisere nettverkene eller for nettdriftsføring.

Fordi energiforsyningen i fremtiden i stadig større grad kommer til å foregå ved hjelp av volatile regenerative produksjonssystemer, og da spesielt på distribusjonsnettenes lavere spenningsnivåer, kreves det intelligente løsninger for å sikre at energiforsyningen er mest mulig tilgjengelig. Her spiller også tiltagende e-mobilitet en rolle.

Systemet er utformet slik at de ansatte i nettbedriften, og det med kun minimal arbeidsinnsats (konfiguering og montering), kan sette det opp i lokalnettstasjoner, kabelfordelere eller kundesystemer. Ved behov kan applikasjonen utvides med et sentralt asset-managementsystem for å kalkulere aktuell lastflyt med utgangspunkt i måleverdiene. I tillegg til å overføre måledata fra opptil 14 sikringskoblingslister via IEC-standardprotokoll som IEC 60870-5-104 til sentrale styresystemer kan disse også kommunisere med interoperable datamodeller, og da direkte med IoT-Eco-systemer.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00