Til alle pressemeldinger

Phoenix Contact og Venios utvikler IoT-plattformløsning

28.02.2019

Når konvensjonelle produsenter ikke lenger finnes, står distribusjonsnettene i fremtiden foran nye utfordringer:

Med fornybare energier oppstår det en tiltagende volatilitet, og forbrukernes krav om sikker forsyning øker. Under dagens forutsetninger vanskeliggjør dette faktumet en kostnadsoptimalisert håndtering av ressurser. Av denne grunn kommer Phoenix Contact og Venios til å ferdigstille en IoT-plattformløsning for markedet. Den vil sørge for transparens og styrbarhet på mellom- og lavspenningsnivået og tilrettelegge for en økonomisk optimalisert styring av distribusjonsnett.

Bedriften Venios GmbH, som holder til i Frankfurt, har siden 2012 utviklet programvareløsninger for analyse av elektriske energisystemer uavhengig av tid og sted. Plattformen Venios Energy er konstruert for massiv parallell behandling av forskjellige datakilder og modeller (Big Data). Når de er koblet med foreliggende eller avledet informasjon om topologi og utstyr i det lokale nettet, kan lastflyt modelleres, beregnes, klargjøres og stilles til rådighet grafisk ved hjelp av et integrert geoinformasjonssystem (GIS) Et høyt antall scenarier med tanke på prognose åpner i tillegg for et blikk inn i fremtiden.

I tillegg til matematiske modeller leverer løsningene fra Phoenix Contact livedata fra lokalnettstasjoner, EEG-anlegg eller MS-hovedstasjoner. De danner dermed fundamentet for optimalisert prognosestyring samt automatisert nettføring i distribusjonsnettet.  PLCnext-plattformen fra Phoenix Contact fungerer fremover som et grunnlag for interoperabel datautveksling mellom forskjellige delsystemer på nederste distribusjonsnettnivå. "Det innebærer blant annet at funksjoner etter IEC 61131-3, rutiner i C/C++, C# eller Matlab Simulink med dette konseptet kan kombineres fleksibelt og valgfritt med hverandre", sier Stephan Volgmann, leder for Vertical Market Management Energy hos Phoenix Contact. 


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00