Til alle pressemeldinger

Nettverksredundans gir optimal tilgjengelighet

05.05.2014

PRP-redundansmoduler med kobber- og fiberoptisk tilkobling  

De nye PRP-redundansmodulene gir optimal nettverkstilgjengelighet

De nye PRP-redundansmodulene åpner for parallell nettverksredundans uten omkoblingstider og øker dermed sviktsikkerheten i energinettverk.

Med modulene kan et parallelt, meget tilgjengelig nettverk bygges opp helt uten konfigureringer. Ved oppstart må komponentene kobles til i henhold til fargemerkingen på utstyret. Diagnostikkfunksjoner via LED-er samt en potensialfri signalkontakt støtter i tillegg oppbyggingen og driften av det parallelle nettverket. For bruk i energianlegg må komponentene takle ekstreme elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske krav. De er definert i standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613, som også oppfylles av redundansmodulene.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00