Til alle pressemeldinger

PLCnext Technology: Åpen styreplattform for fremtidssikker automasjon

05.12.2016

PLCnext Technology: Fundamentet bak den åpne styreplattformen fra Phoenix Contact  

PLCnext Technology: Fundamentet bak den åpne styreplattformen fra Phoenix Contactt

Hvis man følger målet om en nettorganisert, fleksibel produksjon med utgangspunkt i en Industri 4.0-tilnærming, må automatiseringsløsningen som ligger i bunnen bli mer tilpasningsdyktig og få bedre kommunikasjonsegenskaper.

Samtlige deltakere i automatiseringssystemet løser sine statiske forbindelser for å kunne utveksle data dynamisk med hverandre, og da på tvers av anleggs- og firmagrenser. Kun slik er det mulig å tilby konkurransedyktige produkter på de internasjonale markedene over lang tid. Med dette som utgangspunkt presenterer Phoenix Contact på SPS IPC Drives 2016 en ny, åpen styreplattform med utgangspukt i den innovative PLCnext Technology. Løsningen åpner for parallell programmering med utgangspunkt i veletablerte programvareverktøyer som Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink og PC Worx samt fritt valgbar tilknyting av programkoder som disse har generert. Med PLCnext Technology kan dermed eksempelvis funksjoner kombineres i henhold til IEC 61131-3 med rutiner fra C/C++, C# eller Matlab Simulink. En enkel implementering av programmet fra Open Source Community i automatiseringssystemet til Phoenix Contact er dermed mulig.

For programmering i henhold til IEC 61131-3 finnes det med den nye PLCnext Engineer en tilpasningsdyktig engineeringplattform som gir brukeren en helt ny bruksopplevelse. I tillegg til programmeringen gir dette programmet konfigureringen, diagnostikken og visualiseringen av det komplette systemet i ett program. Engineeringplattformen overbeviser med sitt individuelt tilpasningsbare, ryddige og lett betjenbare grensesnitt samt bruk av fremtidsrettede funksjoner. Programmets grunnversjon er gratis. Mange forskjellige utvidelsesblokker kan bestilles individuelt, slik at brukeren med disse funksjons-Addins kan sette sammen et eget, individuelt program. Ettersom automatiseringsmoduler som kan brukes på nytt, kan implementeres, og PLCnext Engineer støtter Safety- og Security-konsepter, reduseres utviklingstiden tilsvarende. Programvareplattformen er dermed et effektivt og fremtidssikkert engineeringverktøy


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00