Til alle pressemeldinger

Security-ruter med integrert switch

05.08.2015

FL MGUARD Security-ruter i de to ytelsesklassene RS2005 og RS4004  

Security-rutere og switch i en og samme enhet

Den nye ruteren FL MGUARD er Security-ruter og switch i en og samme enhet. Den finnes i to ytelsesklasser.

Klassen RS2005 har fem unmanaged-porter, mens klassen RS4004 har fire managed-porter og en DMZ-port for gjensidig sikring av flere nettverk. DMZ-porten kan benyttes for å koble til et tredje nettverk der for eksempel en e-postserver benyttes. Denne serveren er da tilgjengelig fra både den sikre LAN-siden og fra den usikre WAN-siden. Tilgang fra WAN- til LAN-siden forhindres, ettersom en brannmur overvåker og regulerer inn- og utgående datatrafikk på hvert overgangspunkt. Via DMZ-porten kan man dessuten foreta fjernvedlikehold av maskiner og anlegg. De integrerte switchene kan ta seg av intern switching på mindre maskiner og anlegg, eller de kan kobles til større nettverk.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00