Til alle pressemeldinger

Ny 868 MHz radiomodul med Trusted Wireless 2.0

05.08.2015

Radioline-radiomodul med utgangspunkt i Trusted Wireless 2.0-teknologien  

Den nye radiomodulen benytter det lisensfrie frekvensbåndet 868 MHz

Radiosystemet Radioline med utgangspunkt i Trusted Wireless 2.0-teknologien fra Phoenix Contact utvides med en radiomodul for det lisensfrie 868 MHz frekvensbåndet.

Radiomodulen benytter frekvensbåndet som er lisensfritt i Europa, med en maksimal sendeeffekt på 500 mW, og åpner for en enkel signaloverføring av I/O-signaler og serielle data, spesielt ved anvendelser utendørs som vann/avløp og energiforsyning. I applikasjoner som ikke er tidskritiske, der signalene må overføres over store avstander opptil 20 km, gir modulen en enkel og sikker løsning. En spesiell fordel ved radiomodulen er den innstillbare dataoverføringshastigheten på Wireless-grensesnittet på området 1,2 til 120 kbit/s. Dermed økes mottakerømfintligheten. Ved lavere datahastigheter kan betydelig større avstander dekkes sammenlignet med høye datahastigheter. På grunn av den individuelle tilpasningen kan brukeren dermed foreta justeringer helt i tråd med respektive applikasjon og ønsket rekkevidde.