Til alle pressemeldinger

Phoenix Contact er blant "Europas beste arbeidsgivere 2016"

12.08.2016

Klaus Lütkemeier  

Klaus Lütkemeier, leder for Human Resources Management

Phoenix Contact har for første gang mottatt utmerkelse for sin kultur på arbeidsplassen og attraktivitet som arbeidsgiver på europeisk nivå.

Med datterselskapene i Sveits og Nederland samt de to tyske selskapene Phoenix Contact og Phoenix Contact Electronics klarte foretaksgruppen spranget opp til listen over Europas beste multinasjonale arbeidsgivere. Klaus Lütkemeier, leder for Human Resources Management, tok imot utmerkelsen som "Europas beste arbeidsgiver 2016" fra Great Place to Work i Dublin.

I år deltok totalt 2250 foretak fra 19 europeiske land med over 2,6 millioner ansatte på verdens største arbeidsgiverkonkurranse. Disse var kvalifisert gjennom nasjonale konkurranser, blant annet "Tysklands beste arbeidsgivere".

For å kontrollere kulturen på arbeidsplassen og arbeidsgiverattraktiviteten gjennom Great Place to Work skal de ansatte og ledelsen i bedriftene som deltar, svare på spørsmål. Sentrale temaer rundt arbeidsplass som ledelse, tillit og lagånd ved samarbeidet, identifisering med arbeidet samt tilknytning til arbeidsgiveren er hovedfokus. Spesielt faktorene troverdighet, stolthet og lagånd ble av de ansatte hos Phoenix Contact evaluert som meget positivt i bedriften.

Phoenix Contact benytter resultatene fra spørreundersøkelsen blant de ansatte for å videreutvikle og forbedre kulturen på arbeidsplassen. "Evalueringene og utsagnene fra de ansatte viser oss hvor vi fremdeles må sette inn tiltak", sier Lütkemeier som begrunnelse for deltakelsen. "Med dette som utgangspunkt kan vi utvikle tiltak helt målrettet".


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00