Til alle pressemeldinger

Ettermonteringsløsning for gjenkjenning og evaluering av lynnedslag

06.01.2016

Automatikkskap LM-S  

Komplett løsning for lynmåling i vindanlegg

Hvis skader etter lynnedslag på vindanlegg ikke oppdages, kan dette få store konsekvenser spesielt på offshore-parker.

For å forhindre dyr stillstand også ved allerede eksisterende anlegg har Phoenix Contact utviklet en ettermonteringsløsning for kontinuerlig registrering og evaluering av tilsvarende hendelser. Løsningens kjerneelement er lynstrømmålesystemet (LM-S). Det måler lynets styrke og energi og leder alt videre til driftsansvarlige i forbindelse med koordinering av vedlikeholdsarbeid. I automatikkskapene for pitchregulering er det lite plass for ettermontering av tilhørende evalueringsenhet. LM-S er derfor installert i et eget, plassbesparende automatikkskap som er lett å integrere i automatiseringslandskapet. Evalueringsenheten forsynes med energi via en egen strømforsyning i produktserien QUINT. Som opsjon kan en avbruddsfri variant av serien installeres. For at ettermonteringssystemet skal fungere feilfritt selv ved lynnedslag er samtlige innkommende og utgående ledninger koblet med overspenningsbeskyttelse.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00