Til alle pressemeldinger

Forskningsprosjekt FastCharge: Ultrahurtig ladeteknologi klar for fremtidens elkjøretøyer

14.01.2019

Forskningsprosjekt FastCharge  

De delaktige foretakene presenterte de siste fremskrittene på det teknologiske området hurtiglading.

Ladeeffekt økt til opptil 450 kW – industrisammenslutning utvikler teknologi som vil kunne gjøre lading av elkjøretøyer like rask og brukervennlig som fylling av drivstoff.

Industriforetakene som deltar i forskningsprosjektet FastCharge presenterte nylig de siste fremskrittene på området for rask og praktisk energiforsyning av elkjøretøyer. I Jettingen-Scheppach i tyske Bayern ble prototypen av en ladestasjon med en effekt opptil 450 kW innviet. De elektrisk drevne forskningskjøretøyene i dette prosjektet viser på disse ultrahurtige ladestasjonene ladetider under tre minutter for de første ti mil rekkevidde henholdsvis 15 minutter for full ladeprosedyre (10-80 % State of Charge (SOC)).

Den nye ladestasjonen er egnet for el-modellene av samtlige merker av type 2-varianten som er vanlig i Europa for det globalt utbredte Combined Charging System (CCS) og kan allerede nå benyttes gratis. For å imøtekomme kravene som stilles ved rask lading med spesielt høy effekt benyttes kjølte HPC-ladekabler (High Power Charging) fra Phoenix Contact. Disse er komplett CCS-kompatible.

Forskningsprosjektet FastCharge, som startet opp i juli 2016, driftes av en industrisammenslutning under ledelse av BMW Group, som Allego GmbH, Phoenix Contact E-Mobility GmbH samt Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG og Siemens AG er en del av. FastCharge støttes med totalt 7,8 millioner euro gjennom det tyske ministeriet for trafikk og digital infrastruktur (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur). Implementeringen av retningslinjene koordineres av den nasjonale organisasjonen for vannstoff- og brennstoffcelleteknologi (Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, NOW).


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon