Våre verdier

Inspirerende og skapende

Inspirerende og skapende

Det være seg i forbindelse med produksjon eller forholdet til våre kunder, vårt personell og miljøet: Phoenix Contact står urokkelig ved bærekraftige verdier.

Kreativitet og begeistring er positive faktorer med en smitteeffekt. De danner i tillegg grunnlaget for nyskapning – en av verdiene som utgjør selve utgangspunktet for alt vi gjør i bedriften.

Hva som er viktig for oss

Innovasjoner
Innovasjoner er veivisere til fremtiden. Og er dermed standarden for våre produkter og løsninger, for vår håndtering av dine krav og for hvordan vi tenker.

Kvalitet
Vår viktigste maksime: Din tilfredshet med oss, og din glede av samarbeidet med oss. Det er kun mulig når kvalitet er en del av det hele.

Mot
Vi går fremover. Også i vanskelige tider. Denne sikkerheten har vi opparbeidet oss gjennom mange års erfaring og et kontinuerlig godt samarbeid med våre kunder.

Pålitelighet
Et godt samarbeid overlever alltid. Derfor har vi en målrettet langtidsplanlegging, en sikker økonomisk plattform og investerer i videreutdannelse og miljøet.

Tillit
Selve fundamentet for ethvert bæredyktig forhold. Med en åpen og ærlig samhandling kommer tilliten av seg selv.

Nærhet
Vi snakker ditt språk – spesielt ved alt som berører deg. Og selvsagt i våre mange selskaper over hele verden.

Serviceminded
Hvis du føler deg godt ivaretatt hos oss med alle dine oppgaver - har vi gjort jobben vår riktig.

Hva du kan forvente av oss

Nyskapende, varig, på samarbeidsbasis – for din fremgang  

Nyskapende, varig, på samarbeidsbasis – for din fremgang

Våre verdier danner til syvende og sist selve fundamentet for produkter og løsninger som igjen bidrar til din fremgang:

  • Innovasjoner og kvalitet er hjørnestenene for teknologisk fremgang.
  • Mot og pålitelighet er med på å skape en varig fremtid.
  • Tillit og nærhet skaper et godt samarbeid.
  • Gjennomtenkt styring og skånsom håndtering av ressurser er forpliktelser vi har overfor kommende generasjoner.

La oss i fellesskap utforme fremtiden!

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00