Eduline

Eduline

Læring med system

Eduline – den nye produktserien for opplæringsmateriell fra industrien.

Tilbake til Engasjement for utdannelse

Kategorier

Eduline står for enkel, praksisrettet formidling av teknisk opplæringsinnhold på tvers av sektorer.

Læring med system

Pyramide Eduline-undervisningsmateriell  

Sortiment Eduline-undervisningsmateriell

Eduline-opplæringsmidler følger læreprosessen på en praksisrettet måte og er en ideell forberedelse til arbeidslivet.

Ta i bruk Eduline i undervisning, opplæring og videreutdannelse samt under studiene. Dra nytte av kvalifisert bransjekunnskap og teknikken dette innebærer ved å benytte Eduline-opplæringsmateriell.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger