Bedriftsmessig ansvar

Bedriftsmessig ansvar

Aktiv utforming av fremtiden

Vi tar til orde for felles, varige løsninger.

Tilbake til Phoenix Contact AS

Kategorier

Vi overtar samfunnsmessig ansvar og bidrar dermed til en bærekraftig utvikling. Vårt engasjement i økonomi, økologi og sosiale forhold er i samsvar med våre verdier og kultur.

Økonomi

Vårt mål: Redusere energiforbruket

Vårt mål: Redusere energiforbruket

For oss inntar forskning og utvikling en viktig rolle. Mange forskjellige patenter viser vår store innovasjonsvilje.

På 90-tallet oppstod mange produkter og løsninger. De hjelper brukeren til å ta i bruk energi på en effektiv måte, til å spare tid, plass og kostnader og til å ta i bruk nye metoder og materialer. Allerede på et tidlig tidspunkt slo vi inn på veien med regenerative energier og fremtidsteknologier og omsatte dem i konkrete produkter og løsninger.

Økologi

Vårt mål: Å produsere miljøvennlig

Vårt mål: Å produsere miljøvennlig

Vi har en sparsommelig og gjennomtenkt håndtering av ressurser - det praktiseres av oss av ren overbevisning.

Vi bruker regnvann der kun bruksvann er nødvendig, og benytter jordvarme og spillvarme for å varme opp bygninger. Vi utvinner solenergi ved hjelp av solenergianlegg på fabrikkhaller. Vår sparsommelige omgang med trykkluft innen maskinteknikk, blyfrie produksjon samt resirkulering av verdifulle stoffer bidrar til å avlaste miljøet.

Sosiale forhold

Ansvar for familie og samfunn

Ansvar for familie og samfunn

Vi tar sosialt ansvar ved å muliggjøre en solid, egenfinansiert vekst i bedriften og skaper dermed sikre arbeidsplasser.

I prosjekter som blant annet Aubikom-prosjektet gjør vi det vi kan for å formidle nødvendig kompetanse til ungdommer med begrensede ressurser og til migranter. Vi bidrar med tidsriktig utdannelse av yngre mennesker. For våre medarbeidere muliggjør vi livslang læring i form av et omfattende videreutdannelsesprogram, og vi tilbyr familievennlige arbeidsmodeller.

Utover dette viser vi også engasjement i samfunnet utenfor bedriftsportene. Vi støtter veldedige initiativer og fremmer kunst, kultur og sport i form av sponsoravtaler.

Forpliktelse på eget initiativ

Selvpålagt forpliktelse for samfunnsmessig ansvar

Selvpålagt forpliktelse for samfunnsmessig ansvar

Våre etiske retningslinjer er sentrale for våre daglige handlinger. Vi har i tillegg valgt å knytte oss til større incentiver. De bidrar til en ansvarsbevisst omgang med menneske og miljø.

United Nations Global Compact

Siden 2005 har vi deltatt i FNs Global Compact for å bidra til en globalisering som er sosialt og økologisk bæredyktig.

ZVEI – Code of Conduct

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI, tysk hovedforening for elektroteknikk- og elektronikkindustrien) anbefaler å følge etiske retningslinjer i hele bransjen for samfunnsmessig ansvar, gode arbeidsforhold samt for støtte av sosiale og miljømessige forhold. Vi er med.

Downloads

Beskrivelse Språk Stand
Etiske retningslinjer hos PHOENIX CONTACT [E-Paper] Engelsk 04.03.2021
ZVEI – Code of Conduct [PDF, 1,44 MB]
Etiske retningslinjer for samfunnsmessig ansvar
Engelsk 03.07.2018

Klimaschutz-Unternehmen

http://www.klimaschutz-unternehmen.de

Medlem i organisasjonen "Klimaschutz-Unternehmen"

Siden 2011 har Phoenix Contact vært en del av organisasjonen "Klimaschutz-Unternehmen" (bedrifter for miljøvern), og var dermed den første bedriften innen elektroteknikk som forpliktet seg sterkt til miljøvern og effektiv bruk av energier, og det allerede for ti år siden.

Som en av ti bedrifter er Phoenix Contact nå deltaker i organisasjonsprosjektet "Wege zum klimaneutralen Unternehmen" (veier til klimanøytrale bedrifter), slik at gruppen kan nå klimanøytralitet i de tyske avdelingene.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00