Overvåking av produksjonssteder

Overvåking av produksjonssteder

Sikker overvåking av olje- og gasskilder

Optimaliser anleggets tilgjengelighet med sikre, komplette løsninger for overvåking av produksjonssteder.

Tilbake til Overvåking og diagnostikk

Kategorier

Søk i Overvåking av produksjonssteder

Vis alle produktene i denne kategorien

Med Oil and Gas Monitor fra Phoenix Contact overvåker du olje- og gasskildene pålitelig og kostnadseffektivt også over store avstander.

Dine fordeler

  • Enkel idriftsettelse og reduserte installeringskostnader i utstrakte anlegg takket være Wireless-kommunikasjon
  • Stedsuavhengig innsamling av data ved hjelp av moduler for Ex- og ikke-Ex-området
  • Pålitelig og feilfri signaloverføring via et kryptert og sammenkoblet radiosignalnettverk
  • Mulighet for overføring av data til et SCADA/DCS-system og visning av dataene på stedet
  • Fleksibilitet i signaltilknytningen til prosesstyresystemer takket være åpent programvaregrensesnitt
  • Enkle vedlikeholds- og diagnostikkmuligheter grunnet trådløs overføring av aktuelle anleggsdata

Overvåking av data på Ex- og ikke-Ex-område

Oil and Gas Monitor for overvåking av produksjonssteder  

Komplett løsning for overvåking av produksjonssteder

Oil and Gas Monitor er en skalerbar komplett løsning for overvåking av produksjonssteder. Overvåkingen av pumpestasjonen omfatter registrering av digitale inngangssignaler, for eksempel ventilposisjoner, samt registrering av analoge signaler for måling av temperatur, trykk og gjennomstrømningsmengder. For å overføre signaler fra Ex-soner kan disse videreføres til radiosignalsystemet Radioline via MACX-signalskillere.

Pålitelig overføring av signaler til styrerommet

Datainnsamling på produksjonssteder forutsetter et nettverk med utstrakt forgrening. For å oppnå en pålitelig dataoverføring også over mange kilometer kan flere Oil and Gas Monitoring-systemer danne ett sammenkoblet nettverk, og data overføres til styrerommet via dette nettverket.

Ved hjelp av Radioline kan sammenkoblede nettverk opprettes på kort tid – direkte på enheten med et riflehjul, eller via USB-pinne. Ved feil kompenseres svikt i en radiosignalmodul umiddelbart, slik at ikke hele nettverket må settes ut av drift.

Nettorganisering av digitalt oljefelt  

Nettorganisering av digitalt oljefelt

Visualisering av data

Tablet godkjent for Ex-soner for overvåking av produksjonssted  

Oversikt over anleggets tilstand

I styrerommet kan dataene som er samlet inn, hentes opp direkte eller videreføres til et overlagret SCADA-system via åpne programvaregrensesnitt.

For å ha oversikt over tilstanden til de enkelte anleggsdelene også utenfor styrerommet tilbyr Phoenix Contact blant annet visualiseringsappen Visu+ mobile. Ved bruk i forbindelse med mobil fjerndiagnostikk kan operatøren få tilgang til informasjon fra produksjonsstedet via en tablet eller en smarttelefon som er godkjent for Ex-soner, noe som innebærer at vedlikeholdsarbeid kan utføres i henhold til behov og dermed kostnadsoptimalisert.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00