Økonomisk effektiv automatisering av loddeanlegg med multifunksjonelle sikkerhetsreleer

Oversikt

Loddedigel  

Loddedigelen er en bestanddel av loddemodulen

  • Fordi sikkerhetsteknikk er en viktig faktor hos Ersa GmbH, har bedriften modularisert sikkerhetskonseptene for sine selektivloddeanlegg.
  • For å optimalisere produksjonsprosessen hos kundene må loddespesialisten kunne reagere fleksibelt på kravene.
  • De multifunksjonelle sikkerhetsreleene PSR-MXF kan benyttes i både enkle maskiner og som modulære sikkerhetskonsepter.

Kundeprofil

Elektrokonstruktør Edgar Diener  

Elektrokonstruktør Edgar Diener testet koblingen på et demokort

Ersa GmbH, som holder til i Wertheim, er Europas største produsent på området loddeteknikk.

Den internasjonale leverandøren av selektiv- og bølgeloddeanlegg tilbyr tjenesteytelser og løsningspakker som optimaliserer kundenes produksjonsprosesser.

Anvendelse

Selektivloddeanlegg Versa-Flow  

De multifunksjonelle sikkerhetsreleene PSR-MXF benyttes i selektivloddeanlegget Versa-Flow

Selektivloddemetoden er ofte det eneste relevante konseptet når tosidig kablede bygningselementer skal loddes og bølgeloddemetoden, med den klassiske bølgen på modulens andre side, ikke lenger er mulig.

Sammenlignet med det klassiske bølgeloddeanlegget trenger selektivloddeanlegg vanligvis mye mindre plass. Minimumkonfigureringen består av en programmerbar presisjonsfluxer for påføring av flussmiddelet samt en foroppvarmingsmodul og den egentlige loddemodulen.

Avhengig av kundens ønske kan selektivloddeanleggets funksjon utvides med ytterligere enheter som omfatter henholdsvis en foroppvarmings- og loddemodul. Et slik konsept forutsetter kompakte enheter som er enkle å håndtere og som kan tilpasses de forskjellige rammebetingelsene på en fleksibel måte.

Løsning

Automatikkskap i loddeanlegget  

For å automatisere loddeanlegget benytter Ersa, i tillegg til sikkerhetsreleene, mange ytterligere, forskjellige komponenter fra Phoenix Contact

På grunn av beskrevne krav benytter Ersa i byggserien Versa-Flow de multifunksjonele sikkerhetsreleene PSR-MXF fra Phoenix Contact. For Safety-komponentene, som har en bredde på kun 22,5 millimeter, kan behandle to lokale og en overordnet sensorkrets opptil Performance Level PL e henholdsvis Safety Integrity Level SIL CL 3. Den lave bygghøyden er mulig blant annet ved å benytte det treetasjes MEmax-huset med totalt 24 kontaktpunkter fra produktporteføljen til Phoenix Contact.

Den verktøyløse push-in-tilkoblingsteknikken var også et viktig kriterium som førte til at Edgar Diener, som er ansvarlig for elektrokonstruksjonen av selektivloddeanleggene, bestemte seg for sikkerhetsreleet PSR-MXF. "Egentlig ønsker jeg kun å benytte komponenter med innstikksteknikk, som muliggjør rask og enkel kabling", forteller Diener.

Som eksempelet med selektivloddeanlegget viser, kan man med det patenterte konseptet, som er sammensatt av to uavhengige utkoblingsnivåer kombinert med to lokale og en overordnet sikkerhetsfunksjon, helt enkelt sette opp selv modulære maskinkonsepter. Ettersom funksjonene allerede er integrert i sikkerhetsreleet, reduseres arbeidet med verifisering og validering av safetyløsningen sammenlignet med alternative konsepter.

Edgar Diener forteller videre: "I fremtiden klarer vi oss ved basisvarianten, som utgjør en betydelig del av seriens totale volum, nå med kun ett i stedet for tre sikkerhetsreleer". Alle ytterligere moduler i loddeanlegget, som inneholder henholdsvis et eget automatikkskap, føyer seg inn i det eksisterende koblingskonseptet ved at det overordnede nødstoppsignalet videreføres fra fluxermodulen gjennom alle etterkoblede koblingskomponenter. Under sikkerhetsevalueringen spesifiserte deltakerne i tillegg at beskyttelsesdørkoblingene i de enkelte funksjonsenhetene alltid skulle virke inn på foran- og etterkoblede moduler.

Fasit

Automatiseringsspesialistene fra Ersa valgte det multifunksjonelle sikkerhetsreleet PSR-MXF fordi konseptet bak selektivloddeanlegget Versa-Flow er konstruert helt målrettet mot enkel håndtering og høy fleksibilitet. Ved bruk av et konfigurerbart kontaktor/solid-state-relé ville enhver modulutvidelse ha ført til at programvaren måtte bli tilpasset individuelt. Det er viktig spesielt fordi loddeanleggenes monteringskonsept er konstruert for å oppnå størst mulig effektivitet. Innenfor rammen av linjeproduksjon konstruerer de ansatte hos Ersa et nytt loddeanlegg i henholdsvis ni omganger à fire timer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Referrer: