Prosessindustri

Prosessindustri

Meget tilgjengelige anlegg

Med løsninger fra Phoenix Contact opprettholder du konkurransedyktigheten permanent.

Tilbake til Løsninger

Kategorier

 • Prosessindustri 4.0
  Modernisering og digitalisering

  Phoenix Contact følger deg på veien mot et moderne, digitalt anlegg for å få kommunikasjonen opp på state-of-the-art-nivå og slik optimalisere vedlikeholdsprosesser, redusere svikt og gjøre alle inspeksjoner papirløse.

 • Digital transformasjon – åpen arkitektur
  Digital transformasjon – åpen arkitektur

  Konnektivitet for smarte monitoring- og overvåkingsløsninger innen prosessindustrien.

 • Modulær produksjon
  Modulær produksjon

  Phoenix Contact tilbyr løsninger for modulær automasjon i prosessindustrien.

 • Eksplosjonsbeskyttelse
  Eksplosjonsbeskyttelse

  For krav som stilles til potensielt eksplosive områder tilbyr Phoenix Contact et bredt spekter med produkter og løsninger.

 • Bruksområder og løsninger
  Bruksområder og løsninger

  Våre skreddersydde og sertifiserte løsninger sørger for sviktsikkerhet og økt effektivitet i prosessanleggene dine.

 • Referanser
  Referanser, prosessindustri

  Les mer om hvordan vi effektivt omsetter krav fra prosessindustrien, i praksis, og la oss imponere deg med vår bransjespesifikke kunnskap.

 • Intelligent nettorganisering
  Intelligent nettorganisering

  La oss imponere deg med våre nyskapende teknologiske løsninger.

 • Produkter
  Produkter for prosessindustrien

  Phoenix Contact tilbyr et bredt spekter med forbindelses- og automatiseringsteknikk for bruk innen prosessindustrien.

 • Service og support
  Service og support for prosessindustrien

  Tjenesteytelser fra Phoenix Contact innebærer profesjonell hjelp ved planlegging, produksjon, drift eller vedlikehold av prosessanleggene dine.

Anleggstilgjengelighet, modularisering og digitalisering er innen prosessteknikk viktige faktorer for å opprettholde konkurransedyktigheten etter hvert som konkurransen blir stadig sterkere. Det være seg innen kjemi- og farmasi- eller olje- og gassektoren, de meget komplekse prosessanleggene må takle de stadig skjerpede kravene til anleggssikkerhet og -fleksibilitet også ved ekstreme forhold.

For å håndtere disse kravene i dagens globale konkurransesituasjon tilbyr Phoenix Contact banebrytende løsninger fra forbindelses- og automatisieringsteknikk for digitalisering, overvåking og modernisering av produksjonsanleggene dine og deres infrastruktur.

Prosessindustrier

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00