Maskinprodusent

Maskinprodusent

På den sikre siden

Når sikkerhetsrelaterte krav skal imøtekommes, kan du stole på kunnskapen til våre eksperter.

Tilbake til Tjenesteytelser for maskin- og anleggssikkerhet

Kategorier

 • Rådgivning

  Vi deler vår mangeårige erfaring innenfor funksjonell sikkerhet med deg.

 • Seminarer

  Med våre seminartemaer dekker vi samtlige utfordringer som maskindirektivet innebærer når maskiner skal produseres og settes i omløp på markedet.

 • Implementering

  Slik at du fortsatt skal kunne konsentrere deg fullt om oppgavene som har med din kjernekompetanse å gjøre, gir vi deg inngående veiledning ved implementering av kravene som stilles til maskinsikkerhet.

 • Analyse/kontroll

  For sikring i rettslig forstand må du ved hjelp av en gjennomgående og komplett dokumentasjon kunne bekrefte at du har gjennomført alle påkrevde trinn, fra risikoevaluering til validering.

Som maskinprodusent, det vil si hvis du planlegger, konstruerer, bygger, endrer, fullfører eller setter maskiner i omløp på markedet, må du overholde kravene i maskindirektivet spesielt også med hensyn til sikkerhet og pålitelighet i kontrollerne.

Ekspertservice i samsvar med direktiver

Sikkerhetslivssyklus for maskiner  

Sikkerhetslivssyklus for maskiner

Våre tiltak retter seg etter sikkerhetslivssyklusen til maskiner, med referanse til EN ISO 13849 og EN 62061. Det betyr følgende: Vi hjelper deg hele veien, på en hensiktsmessig måte som kan planlegges, når du skal omsette alle sikkerhetsrelaterte krav i praksis. Som ansvarlig for funksjonell sikkerhet vil du på denne måten kunne utelukke alle potensielle farer og systematiske feil, og kan dermed utføre arbeidet i henhold til standard.

Støtte i anleggets sikkerhetslivssyklus
Vi gir deg veiledning i samtlige av fasene til anleggets sikkerhetslivssyklus – fra risikoevaluering og validering og helt til CE-merking.

Nedlastinger

Her finner du nedlastinger for de enkelte fasene med detaljert informasjon, nødvendige tiltak og støtten vi kan gi deg.

Beskrivelse Språk Stand
På tvers av faser: Prosessanalyse [PDF, 79 KB]
Analyse av prosessen for å oppnå maskinsikkerhet
engelsk 15.02.2011
Fase 0: Risikoevaluering [PDF, 0,11 MB]
Fastsettelse av nødvendige tiltak for risikoreduksjon
engelsk 15.02.2011
Fase 1: Sikkerhetsplanlegging [PDF, 0,12 MB]
Administrering av funksjonell sikkerhet
engelsk 15.02.2011
Fase 2: Spesifikasjoner [PDF, 0,11 MB]
Fremstilling og kontroll av tekniske spesifikasjoner for maskin- og programvare.
engelsk 15.02.2011
Fase 3: Valideringsplanlegging [PDF, 0,11 MB]
Planlegging av sikkerhetsfunksjonenes funksjonstester
engelsk 15.02.2011
Fase 4: Omsetting i praksis [PDF, 0,14 MB]
Parametrisering og programmering av sikkerhetsfunksjoner i henhold til tekniske spesifikasjoner
engelsk 15.02.2011
Fase 5: Verifisering [PDF, 0,12 MB]
Kontroll av maskin- og programvarens utforming
engelsk 15.02.2011
Fase 6: Kodesimulering [PDF, 0,11 MB]
Simulering av sikkerhetsfunksjonen
engelsk 15.02.2011
Fase 7: Validering [PDF, 0,11 MB]
Funksjonstest, verifiserings- og valideringsrapport, konfigurasjonsmanagement
engelsk 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany