Tilbake til oversikten

Moderne testmetoder garanterer optimal kvalitet

Kvalitetskontroll av verktøy

Lederuttrekkstest

Trekkrefter virker på krympepunktene under oppkoblingen eller under drift. Derfor må fagmessig korrekt krympede forbindelser og endehylser utvise høy grad av mekanisk sikkerhet. For å teste belastningen utsettes krympede ledere for forhåndsdefinerte, tverrsnittsavhengige trekkrefter i 60 sekunder, og må motstå disse. Trekkreftene fører til at lederen blir belastet på krympepunktet. Skader på krympeområdet skal ikke oppstå i den forbindelse. Vanligvis registreres til slutt maksimale trekkrefter, helt til forbindelsen ødelegges.

Beskrivelse Språk Stand
Tabell lederuttrekkskrefter pr. tverrsnitt [PDF, 34 KB] engelsk 25.03.2017

Gasstetthet i krympeforbindelser

Perspektiv på langs gjennom krympingen  

Perspektiv på langs gjennom krympingen

Gasstette krympeforbindelser oppstår ved en definert pressprosedyre. Trådene i en eller flere ledere og en forbinder settes sammen til en i stor grad homogen sammenføyning uten mellomrom. Det gir en permanent og pålitelig forbindelse som ikke kan løses.

Perspektiv på tvers gjennom krympingen  

Perspektiv på tvers gjennom krympingen

I tillegg til de mekaniske og elektriske egenskapene som skal testes i forbindelsen, gir en visuell kontroll av krympeområdet viktig informasjon om forbindelsens kvalitet. I den forbindelse utformes mikrobilder eller opptak ved hjelp av datatomografi. Slik evalueres de enkelte trådenes porøsitet, bruddutvidelsesegenskaper og deformasjon.

Korrekt utført pressing er i størst mulig grad skjermet fra gass som svoveldioksidholdig industriatmosfære, oksygen, salttåke eller andre korroderende medier. Det forhindrer at gass fører til korrosjon i de enkelte trådene så lenge forbindelsen består, og derav resulterende dårligere elektriske egenskaper.

Krympeforbindelser i endehylser kan ikke sammenlignes direkte med forbindere eller kabelsko. De må betraktes på en annen måte. Endehylser benyttes som skjøtebeskyttelse for kobberledere i klassene 2, 5 og 6 flertrådet, fintrådet og meget fintrådet. Endehylsenes kobberhylse har en materialtykkelse på kun 0,15 mm til 0,45 mm. Hylsen er betydelig tynnere enn for eksempel den på kabelsko. Hvis kobberhylsen til en endehylse med ledertverrsnitt på 2,5 mm² har en materialtykkelse på 0,3 mm, er materialtykkelsen til en tilsvarende kabelsko 0,8 mm.

Mikrobilde  

Mikrobilde

I forbindelse med pressing av endehylser er den mekaniske kontrollen beskrevet i DIN 46228 (Teil 1-4), hylsemålkontrollen fra 2,5 mm² for klasse 5-kobberledere er beskrevet i henhold til IEC 60228. De elektriske egenskapene evalueres i forbindelse med senere bruk, for eksempel innenfor en rekkeklemme. Spesielt i aggressive omgivelser er korrosjonsfrie kontaktområder en forutsetning for ytelsessterke forbindelser med lave ohmverdier. Her må det sikres at forbindelsen i tilkoblingspunktet er pålitelig. Påvirkningen som aggressive medier utgjør i tilkoblingspunktet evalueres i rekkeklemmestandarden for kobberledere. Spenningsfall i henhold til DIN EN 60947-7-1 skal før og etter testen ikke overskride 3,2 mV eller 1,5 ganger verdien som ble målt da testen ble startet. Hvis testobjektet imøtekommer kravene som stilles i en test i skiftende kondensvannomgivelser med atmosfære som inneholder svoveldioksid i henhold til DIN 50018 (AHT 2,0 S), går man ut ifra en gasstett forbindelse. Denne testen omfatter en lagring i skiftende kondensvannomgivelser med endret luftfuktighet og  temperatur. I første testfase utsettes testobjektet i åtte timer for en SO2 volumkonsentrasjon på 0,67 % ved en temperatur på 40 °C og en luftfuktighet på rundt 100 %. Etter denne testen tørker testobjektene i 16 timer med åpen dør. Syklusen gjennomføres to ganger før testobjektene evalueres.

Krympeverktøy, endehylser og forbindere fra Phoenix Contact etablerer en varig og gasstett forbindelse når de brukes korrekt på kontaktpunktene. De blir heller ikke påvirket av aggressive medier.

1000 V tester i henhold til EN 60900

Anordning for spenningstesting av isolert manuelt verktøy i henhold til DIN EN 60900  

Anordning for spenningstesting av isolert manuelt verktøy i henhold til DIN EN 60900

I de strenge sikkerhetsbestemmelsene som gjelder ved arbeid på spenningsførende deler opptil 1000 V AC og 1500 V DC inntar det VDE-isolerte verktøyet, i tillegg til generelle sikkerhetstiltak, en nøkkelrolle.

Den internasjonale standarden IEC 60900 stiller de høyeste krav til de isolerte verktøyene. I tillegg til de geometriske og dimensjonale  egenskapene er først og fremst isolasjonsmaterialene definert her. Standarden kompletteres i form av omfattende testspesifikasjoner. Blant annet evalueres isoleringens og merkingens egenskaper i form av visuelle kontroller. En slagtest tester isolersjiktets resistens mot mekaniske støt. Brudd, avskallinger eller rifter skal ikke kunne oppstå, heller ikke ved lave temperaturer (avhengig av kategori -25 °C eller -40 °C). Etter en trykkontroll (halvkule med diameter 5 mm) belastes isolasjonen med 20 N i to timer ved 70 °C. Etter avkjøling skal det på testpunktet ikke oppstå elektrisk gjennomslag, gnistoverslag eller overslag gjennom en spenning på 5 kV (effektivverdi) som er tilkoblet i tre minutter.

Ved isolasjonstester gjennomgår klargjort verktøy (vannbad/våtromslagring) en spenningstest. En spenning på 10 kV tilkobles i tre minutter. Avlederstrømmen må utgjøre mindre enn 1 mA for hver 200 mm sjiktlengde på det manuelle verktøyet.

Merking av VDE-verktøy  

Merking av VDE-verktøy. Bokstaven "C" viser til bruksmuligheter ved lave temperaturer.

Ytterligere tester relaterer til hefteegenskapene til isolasjonsmaterialets trekk, påskriftenes kjemikalieresistens og brannegenskapene. Positive resultater etter utført verktøytypekontroll danner utgangspunktet for bruk av VDE-logoen i forbindelse med IEC 60900. Via de forskjellige ansvarlige VDE-godkjennelsesinstansene foretas også regelmessige kontroller av produksjonsstedene og kontrollinstansene. Her foretas blant annet følgende: Produktstikkprøver tas ut av den løpende produksjonen og evalueres. Allerede under produksjonen foretar produsenten omfattende tester som sikrer at kravene i henhold til IEC 60900 overholdes konsekvent. Gjennomslagsfastheten utgjør det siste hinderet. I den forbindelse testes hvert verktøy med 10 000 V AC. Først når testen er bestått kan det kalle seg et VDE-verktøy og kan frigis for salg. De VDE-isolerte og tilsvarende merkede verktøyene fra Phoenix Contact gir brukeren høy kvalitet og størst mulig sikkerhet ved bruk i spenningsførende deler opptil 1000 V AC og 1500 V DC.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00