Styring - PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - 2907443

PLC logic stand-alone-logikkmodul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan ikke utvides, sanntidsur, mikro-USB-bøssing, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

 

Pakningsvedlegg

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 1 MB] Pakningsvedlegg
Prod.-Id. 9071543: PACKB.PLC-V8C/xx-24DC/SAM2
Programmable logic relay system
packb_plc_v8c_xx_24dc_sam2_9071543_ia_01.pdf
Internasjonalt
01
 

Håndbok

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 5 MB] Håndbok
Prod.-Id. 105868: UM EN PLC logic
Installing and operating the PLC logic programmable logic relay system
um_en_plc_logic_105868_en_01.pdf
English
01
[pdf, 5 MB] Håndbok
Prod.-Id. 105868: UM DE PLC logic
Programmierbares Logikrelaissystem
um_de_plc_logic_105868_de_01.pdf
German
01
 

Brukerinformasjon

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 356 KB] Brukerinformasjon
Installasjonsdirektiver for produktgruppene INTERFACE Relay og INTERFACE Cabling
104155_zh_02.pdf
Chinese
2017-09-22
[pdf, 113 KB] Brukerinformasjon
Installasjonsdirektiver for produktgruppene INTERFACE Relay og INTERFACE Cabling
104155_de_02.pdf
German
2017-09-18
[pdf, 109 KB] Brukerinformasjon
Installasjonsdirektiver for produktgruppene INTERFACE Relay og INTERFACE Cabling
104155_en_02.pdf
English
2017-09-18
[pdf, 111 KB] Brukerinformasjon
Installasjonsdirektiver for produktgruppene INTERFACE Relay og INTERFACE Cabling
104155_fr_02.pdf
French
2017-09-18
[pdf, 82 KB] Brukerinformasjon
Installasjonsdirektiver for produktgruppene INTERFACE Relay og INTERFACE Cabling
104155_it_02.pdf
Italian
2017-09-18
[pdf, 113 KB] Brukerinformasjon
Installasjonsdirektiver for produktgruppene INTERFACE Relay og INTERFACE Cabling
104155_pt_02.pdf
Portuguese
2017-09-18
[pdf, 148 KB] Brukerinformasjon
Installasjonsdirektiver for produktgruppene INTERFACE Relay og INTERFACE Cabling
104155_ru_02.pdf
Russian
2017-09-19
[pdf, 106 KB] Brukerinformasjon
Installasjonsdirektiver for produktgruppene INTERFACE Relay og INTERFACE Cabling
104155_es_02.pdf
Spanish
2017-09-18
[pdf, 134 KB] Brukerinformasjon
Installasjonsdirektiver for produktgruppene INTERFACE Relay og INTERFACE Cabling
104155_tr_02.pdf
Turkish
2017-09-18
 

CAD data

Beskrivelse Språk Status
[dxf, 1 MB] CAD data
DXF-File
pxc_2907443_02_PLC-V8C-PT-24DC-SAM2_2D.dxf
Internasjonalt
2019-03-22
[igs, 8 MB] CAD data
IGES-File
pxc_2907443_02_PLC-V8C-PT-24DC-SAM2_3D.igs
Internasjonalt
2019-03-22
[pdf, 65 KB] CAD data
2D-PDF
pxc_2907443_02_PLC-V8C-PT-24DC-SAM2_2D.pdf
Internasjonalt
2019-03-22
[stp, 2 MB] CAD data
STEP-File
pxc_2907443_02_PLC-V8C-PT-24DC-SAM2_3D.stp
Internasjonalt
2019-03-22
 

Software

Beskrivelse Språk Status
[zip, 51 MB] Software
Programmeringsprogram LOGIC+ for PLC logic utstyr i generasjon 1 (oppdatering til Firmware 1.29 forutsettes) og generasjon 2, operativsystemer som støttes: Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
SHA256 Checksum:
af06b63be7ca1ff21adb82d01a2445479ec62c215211ee2c0bd20840d7f18ddc
LOGIC+Setup_V1_22.zip
Internasjonalt
1.22
[zip, 66 MB] Software
Programmeringsprogram LOGIC+ for PLC logic utstyr i generasjon 2, operativsystemer som støttes: Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
SHA256 Checksum:
d1cf754e86a3f466419a4e763cd82c4fad823031a4be6175502459d507e12f7b
LOGIC+Setup_V1_25.zip
Internasjonalt
1.25
 

Funksjonsblokk

Beskrivelse Språk Status
[zip, 219 KB] Funksjonsblokk
Biblioteket inneholder funksjonsblokker for datatypeendring for kommunikasjon med INTERFACE-systemet, for eksempel for å kommunisere med PROFIBUS-gatewayen.
SHA256 Checksum:
2ab61e334ec36d2cd93543198c13c2e2ceb2ff4e3012c11410f0cea042b11583
LOGIC+_FBS_INTERFACE-System_V1_1.zip
Internasjonalt
1.1
[zip, 329 KB] Funksjonsblokk
Biblioteket inneholder funksjonsblokker med spesialfunksjoner (f.eks. skiftregister og slepekontakt)
SHA256 Checksum:
78f64cc6da3c8f9345d57cc570ad666f2e86d184a264008be45e1bc58b4a584a
LOGIC+_FBS_Special_V1_3.zip
Internasjonalt
1.3
[zip, 726 KB] Funksjonsblokk
Biblioteket inneholder funksjonsblokker for behandling av analogverdier (f.eks. terskelverdibrytere og beregning av minimum- og maksimumverdier)
SHA256 Checksum:
0f189d5fc2d1a3031f9d5c7714f931faccac81073136ea697a9ab842fbfea150
LOGIC+_FBS_Analog_V1_1.zip
Internasjonalt
1.1
[zip, 13 KB] Funksjonsblokk
Biblioteket inneholder sammenligningsfunksjoner med numerisk output av 0 for FALSE og 1 for TRUE.
SHA256 Checksum:
fce13fb26cf1e3682a58a4b642e36632d600e2c845aae8eb8b1d0b3a30384bf7
LOGIC+_FBS_nComparison.zip
Internasjonalt
1.0
 

Drivere og drivermoduler

Beskrivelse Språk Status
[zip, 204 KB] Drivere og drivermoduler
Phoenix CDC ECM driver for kommunikasjon fra PC til PLC logic.
(Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 + KB3033929, Windows Vista SP1 + KB2763674, Windows XP SP3)
SHA256 Checksum:
b3a1a30647634aa44e17b999362b851fd3e23053a88446382cb6742878465e4e
PhoenixCDCECM_Driver_V1_5.zip
Internasjonalt
1.5
 

Tekst

Beskrivelse Språk Status
[zip, 2 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2907443_en.zip
English
14.jun.2019
[zip, 2 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2907443_fr.zip
French
14.jun.2019
[zip, 2 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2907443_nl.zip
Dutch
14.jun.2019
[zip, 2 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2907443_de.zip
German
14.jun.2019
 

Product Information

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 232 KB] Product Information
Hjelp til pålitelighetsdiagnostikk.
105462_ia_01.pdf
Internasjonalt
02
[pdf, 27 KB] Product Information
FIT, MTTF, MTBF (prognostisert feilrate for statistisk fremstilling av påliteligheten til artikkelen)
2907443-00_plc-v8c_pt_24dc_sam2.pdf
English
00
 

Brukseksempel

Beskrivelse Språk Status
[zip, 1 MB] Brukseksempel
Analog differanse-terskelverdibryter: Utgangen kobles inn og ut avhengig av en parametriserbar terskel- og differanseverdi.
SHA256 Checksum:
462556edbf80a3b2256eddbf5108ab16ee7f12bb11f5778a1fd55459a3725400
LOGIC+_Sample_Analog-Differential-Threshold-Switch.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 995 KB] Brukseksempel
Analog terskelverdibryter: Utgangen kobles inn og ut (hysterese) avhengig av to parametriserbare terskelverdier.
SHA256 Checksum:
b72f8290310abf553019956fbe9f669c86d40b83ee4ed2db0e085190c8251ef9
LOGIC+_Sample_Analog-Threshold-Switch.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 998 KB] Brukseksempel
Analogkomparator: Utgangen kobles inn og ut avhengig av differansen Ax - Ay og to parametriserbare terskelverdier.
SHA256 Checksum:
ddcfda5ab8a41e62daf472b309ab5b025532a7bd0355cb4ec26e2ac43b2b25c5
LOGIC+_Sample_Analog-Comparator.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 988 KB] Brukseksempel
Impulsrelé: Utgangen kobles inn eller ut av en inngangsimpuls.
SHA256 Checksum:
4b8e2869c8217f011430bbc380aae90fb9e8ff556dbbbc622078d5b86d5550b7
LOGIC+_Sample_Impulse-Relay.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 999 KB] Brukseksempel
Slepekontakt med impulsutgang: Inngangssignalet kobler utgangen til tilstanden TRUE. Utgangen tilbakestilles etter en parametriserbar tid eller etter at inngangen er endret fra FALSE til TRUE.
SHA256 Checksum:
ed03ced127473317442fb23bea15639a6d34b8cb415cf1c33725df0b3579bc7a
LOGIC+_Sample_Wiping-Relay.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 1022 KB] Brukseksempel
Flankestyrt slepekontakt: Etter en innstillbar tid genererer en inngangsimpuls et antall signaler på utgangen (kan utløses på nytt).
SHA256 Checksum:
e3cf6781fde3c494dc8f304dd2b890794d3535c588a698161d2cb2d5a78f35f9
LOGIC+_Sample_Edge-Triggered-Wiping-Relay.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 1 MB] Brukseksempel
Ventilasjon av undergrunnsgarasje: Med PLC logic skal ventilatorer i en undergrunnsgarasje styres.
SHA256 Checksum:
4eeaaeb8f327901f3573dc788d8cf364c07e6d8b8d660b1273b55b153d614381
LOGIC+_Sample_Underground-Car-Park-Ventilation.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 1 MB] Brukseksempel
Skyveportanlegg: Et skyveportanlegg skal styres med PLC logic.
SHA256 Checksum:
b0aa7330b8317e44ccc0bb3784d3791aa9f9d35135fbb12fc015bb0d21ba6c30
LOGIC+_Sample_Sliding-Gate.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 1 MB] Brukseksempel
Temperaturovervåking med innstillbar koblingshysterese: Med PLC logic skal et medium holdes innenfor et temperaturvindu.
SHA256 Checksum:
3d90c6a5c896e7574f8cf2e505d8cbc3d0a5e5b82c063992f31a8a045a253f43
LOGIC+_Sample_Temperature-Monitoring.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 1 MB] Brukseksempel
Transportbåndanlegg: Ved hjelp av PLC logic skal et transportbåndanlegg med tre bånd styres. Transportbåndene skal ikke overlastes på grunn av feilaktig igangkjøring.
SHA256 Checksum:
e98ab2c783ab4d617e4c6857e91a3e20e3573b4d1d4bc8012b1354c5e7fdd8d9
LOGIC+_Sample_Conveyor-Belt-System.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 1 MB] Brukseksempel
Springbrønnanlegg: De enkelte pumpene i et springbrønnanlegg styres ved hjelp av PLC logic.
SHA256 Checksum:
ca4053c4a1175bffeee061590f6e3f820639bdbc93bb8c61a26f77d5ba36197d
LOGIC+_Sample_Fountain_System.zip
Internasjonalt
1.0
[zip, 1 MB] Brukseksempel
Utendørs belysning med firmalogo: En utvendig belysning og en firmalogo med dimmesensor og uke-tidskoblingsur styres ved hjelp av PLC logic.
SHA256 Checksum:
c045822a0fe4c16ac337960ec92d3540dc910b322446459c9270a6871f384cc0
LOGIC+_Sample_Outdoor_Lighting.zip
Internasjonalt
1.0
 

Manufacturer's declaration

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 70 KB] Manufacturer's declaration
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2907443_en.pdf
English
0
[pdf, 123 KB] Manufacturer's declaration
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2907443_zh.pdf
Chinese
0
[pdf, 735 KB] Manufacturer's declaration
EU Declaration of Conformity
2907446_CE_00.pdf
Internasjonalt
00
 

Web-Link

Beskrivelse Språk Status
  Web-Link
PLC logic app in the app store: use this app to make parameter adjustments to the logic modules. The app can be used for operation and monitoring, as it can access all program variables. Possible program variables: inputs and outputs (digital, analog), flags, numeric values, and time values.
English
  Web-Link
PLC logic app in the app store: use this app to make parameter adjustments to the logic modules. The app can be used for operation and monitoring, as it can access all program variables. Possible program variables: inputs and outputs (digital, analog), flags, numeric values, and time values.
GermanFor å laste ned avmerkede filer klikker du på "Nedlastingsutvalg".For å benytte denne funksjonen logger du deg inn eller registrerer deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk