Digitaal artikel ondersteunt bij de optimalisering van de warmteafvoer van schakelkasten

Overzicht

Thermal Design Integration  

Thermal Design Integration voor energie-efficiënte schakelkasten

  • Eplan, Phoenix Contact en Rittal hebben de handen ineen geslagen om de schakelkastengineers te ondersteunen bij de uitdagingen op het gebied van energie-efficiëntie, storingvrije werking van schakelkasten en de schakelkastnorm DIN EN 61439.
  • Door Thermal Design Integration kunnen schakelinstallaties wat betreft warmteafvoer en storingvrije werking worden geoptimaliseerd.

Toepassing

Producten en gegevens voor het digitale artikel  

Phoenix Contact levert producten en gegevens voor het digitale artikel

Bij de berekening van de vermogensverliezen van schakelkastcomponenten worden vaak de vermogensverliezen op kabels en aansluitpunten vergeten. Warmtefoto's van de schakelkasten maken naast actieve componenten ook vaak heel warme klemmenstroken zichtbaar. De volgens de norm maximaal toegestane vermogensverliezen van klemmen maken duidelijk hoe de hoge temperaturen ontstaan.

Een klem voor 16 mm2 mag volgens de norm tot 3,42 W vermogensverlies hebben; de waarde voor de meest gebruikte klemmen voor 2,5 mm2 bedraagt nog altijd 1,08 W. Hetzelfde geldt in principe ook voor elk aansluitpunt in de schakelkast.

Bij een zorgvuldige engineering van een schakelkast moet de engineer dus ook rekening houden met de warmteontwikkeling van veel aansluitpunten. Vanwege het grote aantal klemmen en aansluitpunten kan deze taak alleen met behulp van software efficiënt en zinvol worden uitgevoerd.

Oplossing

Smart Engineering and Production 4.0  

Smart Engineering and Production 4.0

Tegen deze achtergrond hebben de partners een concept ontwikkeld dat op basis van Eplan-software de maximale ondersteuning van engineers mogelijk maakt. Een belangrijk aspect voor een energie-efficiënte opbouw van de schakelkast is een passende dimensionering van de klimatisering, waarbij rekening wordt gehouden met de opstelplaats en omgevingsomstandigheden.

Hiervoor werd Eplan Pro Panel uitgebreid met een paar extra functies. Hierdoor wordt het mogelijk om de lay-out van de schakelkast met het oog op klimatiseringstechnische aspecten te verbeteren. De meest voorkomende oorzaak voor het overschrijden van de toelaatbare temperatuur bij de schakelkastcomponenten is niet het koelvermogen van het koelaggregaat, maar de plaatsing van de componenten in de schakelkast. De ontbrekende omstroming van een moduul is daarbij vaak het gevolg van een door andere componenten geblokkeerde luchtstroom. Hetzelfde geldt voor de in- en uitlaatopeningen van apparaten met een eigen ventilatie.

Voor een correcte groepering van de componenten in een schakelkast is het daarom van belang dat de fabrikantinformatie wat betreft maximaal vermogensverlies, minimumafstanden of stromingsrichtingen bij een eigen ventilatie al bij de ontwikkeling ter beschikking staan en dat er rekening mee wordt gehouden.

Phoenix Contact levert zijn apparaatgegevens daarom sinds enige tijd in verschillende elektronische formaten. Vanwege de talrijke voordelen is het BMEcat-formaat met eCl@ss-classificeringen in feite standaard geworden en daarom wordt dit bij voorkeur gebruikt. Zodoende kunnen de data die nodig zijn voor een juiste inrichting en klimatisering van schakelkasten eenvoudig elektronisch worden uitgewisseld. De uitgebreide apparaatgegevens voor veel componenten van Phoenix Contact zijn in het Eplan Data Portal verkrijgbaar. Nadat de engineer de virtuele montageopbouw heeft afgesloten en de posities van alle benodigde componenten heeft vastgelegd, kan hij de klimatiseringsoplossing uitwerken.

Conclusie

In het kader van Initiative Smart Engineering and Production 4.0 (SEAP) nemen de drie ondernemingen de resultaten van Green Carbody Technologies als uitgangspunt. Door Thermal Design Integration kunnen schakelinstallaties wat betreft warmteafvoer en storingvrije werking worden geoptimaliseerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20