Consistente engineering optimaliseert de productontwikkeling en -fabricage

Overzicht

Consistente engineering door het ononderbroken doorgeven van gegevens  

Consistente engineering door het ononderbroken doorgeven van gegevens

  • Producten worden met verschillende engingeeringstools ontwikkeld, die voor verschillende taken geoptimaliseerd zijn. Daarom spreken de tools hun eigen taal, zijn ze onderling niet compatibel en alleen door een paar interfaces met elkaar verbonden.
  • Tijdens het engineeringsproces ontstaat dus aanzienlijk veel werk doordat de gegevens van het ene formaat naar het andere moeten worden overgezet.

Toepassing

Interfaces in slechts één richting  

Interfaces in slechts één richting

Bij de engineering van een schakelkast ligt de volgorde van de tools niet expliciet vast. Zo wordt bijvoorbeeld eerst het schakelschema opgesteld met de tool die een interface naar de productconfigurators van de elektronische componenten heeft.

Het schakelschema wordt vervolgens gebruikt voor een geconfectioneerde klemmenstrook, die nodig is voor de planning van de montageopbouw. De montageopbouw dient dan als basis voor het bedradingsconcept. Er zijn tegenwoordig wel al interfaces voor dergelijke engineeringsketens, maar die werken doorgaans slechts in één richting. Zelfs de kleinste veranderingen leveren al aanzienlijke nabewerkingen op. Zijn deze interfaces niet voorhanden, dan moeten de projectgegevens vaak ingewikkeld worden geconverteerd of zelfs handmatig opnieuw worden ingevoerd. Op deze weg langs de verschillende engineeringstools kunnen bovendien gegevens verloren gaan.

Oplossing

Eén gegevensformaat voor allen engineeringstools  

Eén gegevensformaat voor allen engineeringstools

Met AutomationML is een op XML gebaseerd uitwisselingsformaat voor engineeringsdata gecreëerd dat andere gegevensformaten combineert. Op basis van een nauwkeurige artikelbeschrijving kunnen intelligente technische systemen zelfstandig de productiestations identificeren die nodig zijn voor de fabricage van het artikel.

AutomationML heeft als uitgangspunt dat alle engineeringstools met dezelfde bestanden werken. Elk tool leest en schrijft daarbij alleen in het deel dat voor hemzelf relevant is. Opdat alle tools een gezamenlijk begrip van de in de bestanden beschreven aspecten hebben, omvat AutomationML zogenaamde rollenklassen-bibliotheken. Alle objecten in het gegevensuitwisselingsformaat moeten toegewezen zijn aan een rollenklasse, zodat het doel van dit object voor alle engineeringstools eenduidig is.

Hier komt eCl@ss in het verhaal. De internationaal branche-overstijgende vermogens- en productdatastandaard dient voor de classificatie en eenduidige beschrijving van producten en diensten. Met circa 39.000 productklassen en 16.000 kenmerken wordt het grootste deel van de verhandelde waren en diensten afgedekt. De vereiste structuren voor de weergave van de data in de ECAD-tools worden systeem-onafhankelijk gedefinieerd.

Door het gebruik van eCl@ss kan naast de CAE-specifieke stamgegevens van het artikel onder andere ook de benodigde bekabelingsinformatie worden gedefinieerd, die voor het automatische routen van de kabels in de schakelkast nodig is. De apparaatfabrikant hoeft dus niet meer ervoor te zorgen dat veel verschillende uitwisselingsformaten worden ondersteund om hun gegevens in de juiste doelformaten van de gebruikers te kunnen laten weergeven.

Conclusie

Een consistente engineering is de sleutel tot een efficiënte productontwikkeling. Daarvoor is een keten van engineeringstools nodig die via interfaces en gemeenschappelijke gegevensformaten en -bronnen kunnen samenwerken. Door het gebruik en het combineren van dergelijke gestandaardiseerde formaten zoals AutomationML en eCl@ss kan het resultaat van de consistente engineering – de digitale productbeschrijving – zelfs in de productie worden ingezet.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20