Schakelkastproductie in de drankenindustrie: zelfs bij een batchgrootte van 1 economisch

Overzicht

Krones kiest voor het ClipX-concept

Krones kiest voor het ClipX-concept

  • Als wereldwijd opererend fabrikant van vul- en verpakkingsmachines optimaliseert Krones AG niet alleen zijn oplossingen, maar ook de productieprocessen voortdurend.
  • Het concept van Phoenix Contact draagt ertoe bij dat het continu stijgende aantal schakelkasten snel, foutloos en economisch kan worden geproduceerd.

Toepassing

Installatie-ontwikkeling volgens Industrie 4.0-uitgangspunten  

Krones ontwikkelt innovatieve installaties

Het Krones-concern plant, ontwikkelt en produceert machines en complete installaties op het gebied van process, vul- en verpakkingstechniek. Voorheen werden de voor de productielijn benodigde, volledig geconfectioneerde klemmenstroken in meerdere bewerkingsstappen handmatig samengesteld.

Nadat de desbetreffende montagerail op de juiste lengte was gemaakt, moesten de benodigde aansluitklemmen erop worden gemonteerd. Vervolgens confectioneerden en monteerden de medewerkers het coderingsmateriaal alsmede de connectoren, bruggen en overige toebehoren.

Oplossing

eCl@ss en AutomationML  

Uniforme standaarden eCl@ss en AutomationML

De door Phoenix Contact ontwikkelde installatie is een combinatie van de op de bedrijfseigen machinebouwafdeling uitgewerkte technologieën Clipx-Cutter en Clipx-Loader.

De in een magazijn opgeslagen montagerails worden hier klantspecifiek en verbruiksgeoptimaliseerd op de benodigde lengte gemaakt. In een extra voorziening kunnen reststukken handmatig in de installatie worden ingevoerd. Bij de volgende stap worden de montagerails op basis van een doordachte magazijntechniek volautomatisch voorzien van klemmen met een variatie van maximaal 50 verschillende soorten klemmen. Dankzij een gepatenteerde logistieke oplossing voor de producten kan de medewerker de magazijnen parallel aan het hoofdproces vullen of zo nodig volledig vervangen. Een op het bedienende personeel gerichte hulp voor het aanvullen maakt instructie-geleide integratie van nog meer soorten klemmen mogelijk, zonder dat de installatie omslachtig geprogrammeerd of bediend hoeft te worden.

De geautomatiseerde opdrachten uit de engineeringsafdeling en de opdrachtenpool van de afwerkmachine worden met behulp van het besturingssysteem Clipx-Control zonder tussenstappen door de installatie uitgevoerd, waarbij de medewerkers voortduren geïnformeerd zijn over de toestand van de installatie. De installatie controleert bovendien of de afzonderlijke opdracht kan worden geproduceerd of dat de opdracht ter correctie moet worden teruggestuurd vanwege een engineeringsfout.

In dit verband is de uniformiteit van de gegevens van de gebruikte E-CAD-software tot en met de productiebesturing van wezenlijk belang. Daarmee is een centraal aspect uit het toekomstproject Industrie 4.0 in de oplossing gerealiseerd: de productie van producten in een batchgrootte van één tegen de kosten per stuk bij serieproductie.

Conclusie

Krones en Phoenix Contact zijn al bezig met concepten voor nog meer deelprocessen op het gebied van schakelkastproductie, waarvan ook andere schakelkastproducenten kunnen profiteren.

Het gaat bijvoorbeeld om het uniform maken van productgegevens op basis van de classificatiestandaard eCl@ss. Worden de identieke productbeschrijvingen verder in een uniforme beschrijvingstaal – AutomationML bijvoorbeeld – gebruikt, kan zelfs in een heterogene systeemomgeving met verschillende installaties en gereedschappen de desbetreffende benodigde informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar worden gemaakt.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20