Lijst met vaktermen Industrie 4.0

De vaktermen m.b.t. Industrie 4.0

De wereld van Industrie 4.0 bestaat ook uit veel vaktermen. Hier leggen we de belangrijkste uit.

De vaardigheid zich zelfstandig aan veranderde omstandigheden aan te kunnen passen.

Nederlands: toegevoegde werkelijkheid

Model om virtuele en reële data met behulp van een computer met elkaar te combineren. Zodoende krijgt de gebruiker de beschikking over extra informatie, bijvoorbeeld engineeringsdata, die hij met het reële product vergelijkt. Hoewel oorspronkelijk puur visueel tot de weergave op een display beperkt, ontstaan er met dit concept nu ook mogelijkheden om tijdens de productie actuele data toe te voegen.

Nederlands: virtueel-reëel systeem

Uiterst complex systeem van intelligente informatietechnische, mechanische en elektronische componenten.

Doorgaans vindt de uitwisseling tussen de systemen via een gezamenlijk communicatienetwerk plaats, bijvoorbeeld het internet. Ze worden al op velerlei gebied toegepast, onder andere in de luchtvaart, medische techniek (operatie- en diagnosetechnieken) en in verkeersbesturings- en hulpsystemen voor auto's. Maar ook in de industriële automatisering (procestechniek en productie-automatisering) nemen ze een belangrijke rol op zich.

Digitaal model van een reële fabriek, waarin de productie virtueel wordt weergegeven, gesimuleerd en zodoende geoptimaliseerd. In de digitale fabriek zijn de volledige levenscycli van het product en de productie-installaties digitaal beschreven.

Technisch complexe, vooruitziend ontworpen systemen of deelsystemen. Typisch kenmerk is de hoge adaptiviteit. Eén van de taken is het reduceren van de complexiteit van het complete systeem. Intelligente Technische Systemen lopen uiteen van automatiserings- en aandrijfoplossingen via automaten, voertuigen en machines tot aan gekoppelde industriële installaties.

Engels: Internet of things

Netwerk van dingen (= objecten, ook machines en installaties) en eventueel mensen. In dit netwerk kent elke component zijn plaats, zijn functie, zijn benodigdheden. In de communicatie met de andere componenten stelt de component zijn functie ter beschikking en vraagt deze omgekeerd zijn benodigdheden op. Het doel is een zelfstandige oplossing van taken.

Nederlands: massa-maatwerkproductie

Concept waarbij de voordelen van massaproductie (bijvoorbeeld het terugbrengen van de kosten per stuk) worden overgeheveld naar een individuele productie. Het doel hiervan is de productie ook bij een klein aantal stuks of een verandering van de configuratie economisch te houden.

De vorm van directe communicatie tussen zender (point) en ontvanger (point), dat wil zeggen: zonder centrale besturing of hiërarchie. Voorwaarden hiervoor zijn zowel een uniform protocol als gestandaardiseerde interfaces.

Nederlands: intelligente fabriek

Model van een innovatieve, kostenefficiënte en adaptieve productie en daarmee een doel van Industrie 4.0.

Nederlands: wat je ziet, is wat je nodig hebt.

Bedienings- en visualisatieconcept waarbij de gebruiker alleen die stappen in de bediening ziet of kan selecteren en alleen die informatie krijgt, die ondersteuning bieden bij de actuele stap in het proces.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten