Industrie 4.0 – woordenlijst

Industrie 4.0 – woordenlijst

De wereld van Industrie 4.0 bestaat ook uit veel vaktermen. Hier leggen we de belangrijkste uit.

Industrie 4.0-begrippen eenvoudig uitgelegd

Op het gebied van Industrie 4.0 en Internet of Things duiken vaktermen op waarvan de definitie belangrijk is voor een goed begrip van deze complexe materie. Hieronder volgt een korte en eenvoudige uitleg van vaak gebruikte termen.

Model om virtuele en reële data met behulp van een computer met elkaar te combineren. De gebruiker krijgt de beschikking over extra informatie, bijvoorbeeld engineeringsdata, die hij met het reële product vergelijkt.

Combinatie van elementen van een model gebaseerd op principes en regels met als doel de constructie, verdere ontwikkeling en gebruik ervan.

Een Industrie 4.0-component is een wereldwijd eenduidig identificeerbare, communicatieve deelnemer, bestaande uit beheershell en het fysieke voorwerp (asset).

Automation Markup Language is een XML-gebaseerd bestandsuitwisselingsformaat. AutomationML™ staat als open en gratis standaard ter beschikking. Het biedt vele mogelijkheden om uniformiteit bij de programmering, bediening en gegevensuitwisseling van de digitale tools te bereiken.

Grote hoeveelheden data, bijv. klantgegevens, machinegegevens, energiegegevens etc. Een intelligente analyse ervan kan gebruikersgeoriënteerde diensten, bijvoorbeeld het aanmaken van individuele klantprofielen of een permanente optimalisatie van de productie en anticiperend onderhoud opleveren. Op basis hiervan kunnen nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan.

Systeem van intelligente informatietechnische (virtuele), mechanische en elektronische (fysieke) componenten, die via een gegevensinfrastructuur (het internet bijv.) communiceren. Hier komen de reële en virtuele wereld bij elkaar.

Cyber-fysiek systeem dat in de productie wordt toegepast.

Een begrensde functie-omvang die door een entiteit of organisatie via interfaces wordt aangeboden.

De toepassing van digitale technologieën en technieken brengen grote veranderingen in ons dagelijkse leven, de economie en de gehele maatschappij teweeg. Het begrip duikt vaak op als bedrijven digitale technologieën gebruiken en de organisatorische en economische omstandigheden veranderen resp. nieuwe producten en diensten ontstaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen goederen- en dienstenproductie, goederen- en dienstenaanbod en klantinteractie.

Analoge waarden worden in digitale formaten omgezet, digitaal gecommuniceerd en verwerkt.

Als de veranderingen van de digitale transformatie plotseling intreden, wordt vaak het begrip disruptie gebruikt. Een innovatie betekent een verdere ontwikkeling van de markt, een disruptieve innovatie betekent een volledig nieuwe structurering of zelfs beëindiging van bestaande bedrijfsmodellen.

Branche-overstijgende productdatastandaard voor de classificatie en eenduidige beschrijving van producten en diensten. Vanaf release 10.0 is eCl@ss behalve voor toepassingen in inkoop, controlling en verkoop ook geschikt voor bedrijfsoverstijgend procesdatamanagement en engineering.

Eenduidig identificeerbaar voorwerp, dat op basis van zijn betekenis in de informatiewereld wordt beheerd.

Toepassing of een aantal met elkaar communicerende toepassingssoftware- resp. IT-systemen die ter ondersteuning van de resourceplanning van de gehele onderneming worden gebruikt.

Netwerk van dingen (objecten, machines en installaties) en eventueel mensen. In dit netwerk kent elke component zijn plaats, zijn functie, zijn benodigdheden. In de communicatie met de andere componenten stelt de component zijn functie ter beschikking en van de andere kant vraagt het om wat het nodig heeft. Het doel is een zelfstandige oplossing van taken.

Internet of Things met betrekking tot industriële toepassingen.

Ideeën, algoritmen, modellen alsmede de totaliteit van de afbeeldingen van reële voorwerpen en mensen in een virtuele omgeving.

Voor de beschouwing van de levenscyclus van een Industrie 4.0-component wordt onderscheid gemaakt tussen type en instantie.

Op basis van het type worden serieproducten gemaakt. Elk gemaakt product vormt dan een instantie van dit type en krijgt een eenduidige toewijzing, bijv. een serienummer. Voor de klant zijn de producten vervolgens weer alleen maar typen. Deze worden een instantie zodra ze in een concrete installatie worden ingebouwd.

Benaming voor het toekomstproject van de Duitse regering. Industrie 4.0 wijst op oplossingen om complexe productieprocessen met nieuwe technologieën te kunnen optimaliseren. Industriële productie en IT vergroeien steeds verder met elkaar. De achterliggende doelstelling is het behoud en de versteviging van de internationale toppositie van Duitsland in de producerende industrie.

Een Industrie 4.0-component is een model dat eigenschappen van cyber-fysieke systemen nauwkeuriger beschrijft. Hard- en softwarecomponenten in de productie worden Industrie 4.0-geschikt wanneer ze aan deze eigenschappen voldoen. Daarbij kan het om productiesystemen, machines of schakelkastcomponenten gaan.

Industrie 4.0-componenten verzamelen gedurende hun gehele levenscyclus, van ontwikkeling tot verwijdering, alle relevante data in een elektronische, beveiligde container, de beheershell. Deze data staan alle bij de waardeketen betrokken ondernemingen ter beschikking.

Samen met het RAMI 4.0 dient de Industrie 4.0-component als basis voor de ontwikkeling van toekomstige producten en bedrijfsmodellen in het kader van Industrie 4.0.

Systeem van Industrie 4.0-componenten en modulen met geringere communicatie- en identificatiecapaciteiten dat een bepaald doel dient, gedefinieerde eigenschappen bezit en gestandaardiseerde diensten en toestanden ondersteunt.

Lerende systemen, die niet alleen gegeven algoritmen uitvoeren. Zo is de methode van het deep learning erop gericht, computersystemen aan te leren hoe ze in informatie patronen kunnen herkennen. De computer classificeert deze en beslist zelfstandig welke betekenis deze data in een bepaalde context hebben.

Door kunstmatige intelligentie kunnen grote datahoeveelheden, bijv. uit het Internet of Things, zinvol worden geanalyseerd.

Samenhangende, voldoende gedetailleerde abstractie van aspecten op een bepaald toepassingsgebied.

De in 2008 uitgekomen OPC Unified Architecture (UA) is een platform-onafhankelijke, service-gerichte architectuur die alle functionaliteiten van de afzonderlijke OPC Classic-specificaties in een uitbreidbaar framework integreert. OPC UA is een industrieel communicatieprotocol voor de gegevensoverdracht tussen machines. Het biedt de mogelijkheid om machinegegevens zoals regelparameters of meetwaarden te transporteren en machine-leesbaar te beschrijven.

Met het project openAAS moet een brug worden geslagen tussen het conceptionele werk van ZVEI aan architectuurmodellen (RAMI 4.0, Industrie 4.0-component) en de praktischen implementatie van Industrie 4.0 in de ontwikkelingsafdelingen van bedrijven.

RAMI 4.0 brengt alle wezenlijke elementen van Industrie 4.0 in een driedimensionaal lagenmodel bij elkaar, waarin producten of systemen kunnen worden ingedeeld. Het maakt een stapsgewijze overgang van de huidige naar de Industrie 4.0-wereld mogelijk.

Aan de hand van de drie assen "Hierarchy Levels", "Lifecycle & Value Stream" en "Layers" ontstaat een 3D-landkaart voor Industrie 4.0-oplossingen.

Samen met de Industrie 4.0-component dient RAMI 4.0 als basis voor de ontwikkeling van toekomstige producten en bedrijfsmodellen in het kader van Industrie 4.0.

Model voor een architectuurbeschrijving die algemeen wordt gebruikt en als doelmatig is erkend. Daarbij worden de elementen van een model op basis van principes en regels met elkaar gecombineerd.

Model dat algemeen wordt toegepast en als doelmatig is erkend (met aanbevelingskarakter) voor het afleiden van specifieke modellen.

Deze beschrijft een efficiënte en aanpasbare productie die op elk moment de optimale waardeketen bereikt. De zichzelf organiserende waardeketennetwerken kunnen volgens verschillende criteria worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld qua kosten, beschikbaarheid of resourceverbruik.

Voor de beschouwing van de levenscyclus van een Industrie 4.0-component wordt onderscheid gemaakt tussen type en instantie.

Met het eerste idee van een product, machine of installatie ontstaat het type. Dit wordt na afronding van alle ontwikkelingsstappen vrijgegeven voor serieproductie.

Virtuele digitale en actieve representatie van een Industrie 4.0-component in het Industrie 4.0-systeem. Alle relevante gegevens van een hard- of softwarecomponent resulteren in een virtueel evenbeeld, dat in de beheershell is opgeslagen.

De voortdurende verandering van de productiewereld is in de eerste drie industriële revoluties goed zichtbaar: de stoommachine, de massaproductie met verdeelde arbeid en de automatisering door besturingstechniek. Wij zijn momenteel getuige van de vierde industriële revolutie. Daarbij gaan de IT- en productiewereld samen tot value added networks.

De gebruiker duikt volledig in een virtuele 360°-wereld, normaal gesproken met een VR-bril. In vergelijking met de AR, augmented reality, neemt de gebruiker de reële omgeving niet meer waar.

Bronnen

 • "Plattform Industrie 4.0",
  http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Service/Glossar/glossar.html, 17.Juli 2017
 • "<AutomationML/>", https://www.automationml.org/o.red.c/organisation.html, 17. Juli 2017
 • "Begriffe", http://i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe, 17. Juli 2017"
 • "ecl@ss", https://www.eclass.eu/eclasscontent/standard/overview.html.de, 17. Juli 2017
 • "Das Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0 und die Industrie 4.0-Komponente",
  https://www.zvei.org/themen/industrie-40/das-referenzarchitekturmodell-rami-40-und-die-industrie-40-komponente/, 17. Juli 2017
 • "Unified Architecture", https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/, 17. Juli 2017
 • "openAAS",
  http://www.openautomation.de/detailseite/openaas-erster-meilenstein-gesetzt.html, 26.9.2016
 • "Lexikon", https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe, 17. Juli 2017

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20