Werkterreinen

Industrie 4.0 – werkterreinen

In hoge mate zelfstandig en adaptief – dat zijn belangrijke eigenschappen van de intelligente productie van morgen.

Hoe ziet de intelligente productie van morgen eruit? Wij laten het zien – en daarmee ook producten die nu al de mogelijkheid bieden de weg naar Industrie 4.0 in te slaan.

Gebaseerd op onze ervaring in de aansluit- en automatiseringstechniek brengen wij de soms abstracte voordelen van Industrie 4.0 over naar praktijkgerichte werkterreinen. Daarbij spelen de voordelen van de digitalisering met het oog op kwaliteit, flexibiliteit, prestatievermogen en efficiëntie een vooraanstaande rol.

Digitalisering verbetert processen in de werktuigbouw

Digitale processen in de werktuigbouw  

Digitale boards leveren de gegevensbasis voor de te nemen beslissingen

Digitalisering is de basis voor Industrie 4.0. Producten en processen ontstaan in eerste instantie virtueel en zijn volledig transparant.

Gedurende de gehele levenscyclus van een product worden alle procesfasen binnen het value added network met een transparante digitale beschrijving ondersteund, bijvoorbeeld de engineering, de installatie of de productie. Alle bedrijfstoestanden zijn altijd bekend, de visualisering ervan vereenvoudigt de planning, analyse en besturing.

Industrie 4.0-voorbeeld: voordelen van digitale data nu al benutten

De complexe spuitgietwerktuigen dienen voor de productie van gedetailleerde kunststofdelen, die vanwege de toenemend klantspecifieke eindproducten binnen een steeds kortere tijd beschikbaar moeten zijn.

Data worden transparant gebruikt om processen te optimaliseren. Daartoe worden de digitale data eenduidig aan het fysieke product toegewezen. Zo ontstaat een component van Industrie 4.0, het cyber-fysieke systeem. Door deze koppeling met hogere systemen is informatie op projectbasis beschikbaar, bijv. kosten of materiaalsoort. Digitale boards leveren de gegevensbasis voor de te nemen beslissingen. Bovendien helpt augmented reality, de computer-ondersteunde uitbreiding van de realiteit, om de coördinaten voor de positionering van uitwerpers voor spuitgietwerktuigen vast te leggen.

Om in de toekomst volledig geautomatiseerd te produceren en daarmee tijd en kosten te besparen, worden werktuigen en processen volledig digitaal beschreven.

Veilige communicatie bij de productie van I/O-modulen

Productie van I/O-modulen  

I/O-modulen worden bij Phoenix Contact volledig automatisch in batchgrootte één geproduceerd

Via netwerkinfrastructuren communiceren intelligente mechatronische systemen tussen verschillende locaties en bedrijven. Daarbij worden uitsluitend gestandaardiseerde en open interfaces gebruikt.

Deze communicatie op basis van Ethernet en internet koppelt decentrale structuren en is het fundament voor flexibele, zichzelf optimaliserende productieprocessen. Voorwaarde is een betrouwbare beveiliging tegen onbevoegde toegang door derden en elektrische storingen.

Industrie 4.0-voorbeeld: veilige communicatie in de productie

Bij een voortdurend stijgend aantal varianten en kleine batchgrootten moeten Axioline I/O-modulen rendabel kunnen worden geproduceerd.

Zodra het materiaal zich op de werkstukdrager bevindt, zorgt een RFID-tag voor de verbinding met het hogere systeem. Een onbegrensd uitbreidbaar omloopsysteem maakt een flexibele koppeling van alle denkbare productieresources mogelijk, waardoor één productiesysteem ontstaat. De voor het productieproces benodigde werkplekken, montagemachines en testcellen worden eenvoudig aangekoppeld. Hiervoor zijn wel uniforme interfaces alsmede een zelfstandige besturing van de basisprocessen noodzakelijk. Het concept maakt de gelijktijdige productie van verschillende varianten mogelijk.

Complexe productieprocessen vereisen intelligente communicatiestructuren. De hoge complexiteit van de installatie wordt door de communicatie tussen het product en de besturing voor de mens beheersbaar gemaakt.

Automatiseren met maximale efficiëntie

Klantspecifieke productie van scheidingsversterkers  

Dragersystemen maken verbinding met het productiesysteem via RFID-tags

Adaptief gedrag maakt de productie robuust tegen elke vorm van storing en flexibel voor een maximale efficiëntie. Er is geen centrale besturing, maar een intelligent samenwerken. Decentrale besturingen passen zich zelfstandig aan processen, bedrijfsmiddelen en deelnemers aan.

Complexe processen en onverwachte gebeurtenissen zijn eenvoudiger te sturen en te optimaliseren. Zo wordt de productie in batches van één tegen de lage kosten van massaproductie werkelijkheid.

Industrie 4.0-voorbeeld: batchgrootte één rendabel produceren

Het specificeren van de scheidingsversterkers Mini Analog gebeurt in de webconfigurator, waarmee ca. 1000 verschillende moduulversies kunnen ontstaan.

De vrij te parametreren procescellen produceren scheidingsversterkers volgens de specificaties van de klant. De installatie werkt zeer efficiënt dankzij de doorlopende materiaalstroom in de procesketen en dankzij minimale insteltijden. Daarvoor worden de vrij parametreerbare procescellen automatisch aan- of afgedockt. De installatie integreert deze stations zelfstandig, tijdrovend installeren is niet nodig. De medewerkers kunnen de modulen ongecompliceerd op stroom, perslucht en het IT-netwerk aansluiten. De productie is ook aanpasbaar door de variantenspecifieke, grafische configuratie van het procesverloop.

Geringe batchgrootten kunnen nu al tegen de kosten van massaproductie worden geproduceerd. Het intelligente en zelfstandige productiesysteem is economisch gedurende een lange termijn.

Technologisch toonaangevende aansluittechniek

Zonder gereedschap aansluiten  

Met push-in-aansluittechniek kunnen robots automatisch aansluiten

De toenemende complexiteit en netwerkkoppeling in de industrie vereist betrouwbare elektrische aansluitingen alsmede duurzame en eenduidige coderingen van alle componenten.

Een snelle en foutloze bedrading bespaart tijd in het installatieproces voor energie en data. Hieraan levert bijv. de push-in-aansluittechniek een bijdrage; hiermee kunnen decentrale deelnemers en schakelkasten aanmerkelijk sneller worden aangesloten.

Industrie 4.0-voorbeeld: push-in-aansluittechniek

Aanpasbare productieprocessen moeten instellingswerkzaamheden in modulaire installaties optimaliseren.

Bij nieuwe installaties of veranderingen aan een installatie zorgen innovatieve aansluittechnieken en steekbare installatiesystemen voor lagere kosten en snellere montagetijden door een snelle en foutloze bedrading. Daarvoor is de push-in-aansluittechniek voor de directe aderaansluiting ontwikkeld: massieve aders of aders met adereindhulzen kunnen direct en zonder gereedschap worden aangesloten. De speciale veercontour maakt het handmatig of geautomatiseerd insteken van aders met adereindhulzen vanaf 0,34 mm² mogelijk. Het openen van de veer gebeurt door middel van een bedieningsknop, eenvoudig en zonder direct contact met stroomvoerende delen.

Met de tijdbesparende aderaansluiting zijn bedradingen snel en eenvoudig te realiseren. Lage benodigde insteekkrachten maken de bedrading eenvoudig.

Handling van complexe processen bij de productie van scheidingsversterkers

Eenvoudige bediening  

Wizard-gestuurde ondersteuning van de gebruiker en gevisualiseerde oplossingsscenario's

Het bedienen en beslissingen nemen wordt ondanks toenemende complexiteit eenvoudiger door het leervermogen van het systeem.

Assisterende systemen geven de handelingsopties aan die de gebruiker in de desbetreffende actuele situatie nodig heeft.

Industrie 4.0-voorbeeld: mens-machine-communicatie

Complexe productieprocessen vereisen intelligente communicatiestructuren, die de gebruiker de relevante informatie op het juiste moment op de juiste plaats ter beschikking stellen.

De gebruiker ziet alleen die gegevens en opties, die hij in de desbeteffende actuele situatie nodig heeft. Zijn ervaringen bij het realiseren van de werkzaamheden en het verhelpen van storingen worden bovendien geanalyseerd om de relevante informatie die later ter beschikking wordt gesteld verder te verbeteren. Het bedienen van de toepassing alsmede het nemen van beslissingen worden zodoende eenvoudiger in plaats van complexer.

De ondersteuning van de gebruiker en gevisualiseerde oplossingsscenario's geven alleen de op dat moment benodigde informatie weer.

Digitalisering van de gebouwentechniek

Energieverbruik van een installatie op een tablet controleren  

Actief energiemanagement optimaliseert processen voor de energie- en materiaaltoevoer

Alle voor een intelligent management benodigde data zijn voorhanden, zodat het gebruik van energie en materiaal specifiek en nauwkeurig kan worden aangepast.

Gebouwen- en productie-infrastructuur zijn vooruitziend gepland en tijdens bedrijf eenvoudig te optimaliseren.

Industrie 4.0-voorbeeld: efficiënt werken en resources besparen

Er is momenteel sprake van een overgang van klassieke automatisering naar digitalisering in de gebouwentechniek.

Het IoT-gebaseerde Ecosystem Emalytics combineert de gebouwenbesturingstechniek met energiemanagement en business intelligence-services in één oplossing. Smart devices alsmede apparaten, sensoren en actoren uit de conventionele gebouwentechniek worden op basis van gestandaardiseerde protocollen en interfaces direct in het IoT-managementniveau geïntegreerd. Alle gegevens staan, ongeacht wat de bron van de informatie is, als informatie-object ter beschikking om de processen in de gebouwentechniek te optimaliseren.

Voor het gebouwen- en energiemanagement ontstaan integrale oplossingen voor een efficiënte werking, tot aan de integratie van productie-installaties aan toe. Zo verbetert de energie-efficiëntie en dalen de bedrijfskosten.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Industrie 4.0

De intelligente productie van morgen