Oplossingen voor meting van de belasting

Overzicht

Rotorblad  

Herkennen van trillingen en belastingen in rotorbladen

  • Rotorbladen worden blootgesteld aan extreme omgevingsomstandigheden en belastingen. Doordat de bladen steeds langer worden, worden de eisen aan de bewaking hoger.
  • Het Rotor Monitoring System (RM-S) van Phoenix Contact bewaakt continu de trillingen en belastingen in de rotorbladen.
  • Bij het overschrijden van de ingestelde grenswaarden worden alarmmeldingen afgegeven: exploitanten zijn altijd geïnformeerd over de toestand van de bladen.

Toepassing

De rotorbladen zijn gevoelige componenten van een windturbine. Vooral door de tendens naar steeds langere bladen wordt bewaking belangrijker. De rotorbladen zijn onderhevig aan zeer grote dynamische krachten, die in het verloop van de levensduur tot structurele schade in de bladopbouw kunnen leiden.

Door een continue bewaking van belastingen en trillingen wordt schade vroegtijdig herkend. Met deze gegevens regelt u de windturbine belasting-geoptimaliseerd, waardoor de belasting van de bladen tot een minimum kan worden gereduceerd. Mocht er toch schade ontstaan, dan wordt die vroegtijdig herkend om tegen lage kosten te kunnen worden verholpen. Door de registratie van collectieve belastingen komen veranderingen in de structuur en levensduur van het blad aan het licht.

De oplossing

Registreren van collectieve belasting  

Registreren van collectieve belasting

Het Rotor Monitoring System (RM-S) meet belastingsgedrag en buigmomenten in rotorbladen. Daartoe worden rekstroken in de buurt van de bladwortel aan de binnenzijde van de rotorbladen van een windturbine geplakt.

Kernelement van de oplossing is de Inline-besturing ILC 171 van Phoenix Contact. De besturing wordt via direct aangeregen Inline-modulen met de sensoren in de rotorbladen verbonden. Ter bescherming van de installatie tegen overspanningen en blikseminslag worden beveiligingsmodulen voor de sensorkabels, voor de antenne-ingang van de gsm-router en voor de voedingsspanning geïnstalleerd. Optioneel kunt u het systeem uitbreiden met een gsm-modem voor de directe communicatie. Naast de interfaces van de besturing kan een PROFIBUS- of CAN-interface voor de interne buskoppeling worden geïntegreerd.

De signalen van de aangesloten sensoren worden door de besturing geregistreerd. Bij de snelle signaalverwerking worden de meetwaarden gefilterd en op plausibiliteit gecontroleerd. Bovendien wordt aan de hand van de meetwaarden het minimale, gemiddelde en maximale buigmoment alsmede het toerental van de rotor bepaald. Bij het overschrijden van de ingestelde grenswaarden kan via vrij programmeerbare digitale uitgangen een alarmmelding worden afgegeven. De bewerkte data worden synchroon aan de signaalaftasting aan de hogere besturing doorgegeven. Alle ruwe data kunnen via het netwerk in een Microsoft SQL-database of in CSV-formaat op SD-kaart of een FTP-server worden opgeslagen en door een onafhankelijk systeem worden geanalyseerd. Bovendien registreert het RM-S de optredende collectieve belastingen. Het registreren van een collectieve belasting dient voor de meting van trillingsamplituden gedurende de gehele bedrijfstijd, die een structurele beschadiging van de rotorbladen veroorzaken. Deze waarden maken een inschatting van de resterende levensduur mogelijk.

Inbouw naderhand in een windturbine  

Geschikt als retrofit-oplossing

Voor inbouw naderhand of voor nieuwbouw

Het RM-S kan direct in het elektrische design van de installatie worden geïntegreerd of naderhand in bestaande installaties worden ingebouwd. De retrofit-variant bestaat uit een kant-en-klaar geconfigureerde schakelkast, die in de naaf wordt ingebouwd en via de aanwezige interfaces in de besturing kan worden geïntegreerd.

Optioneel kunnen de data via de gsm-modem direct aan de gebruiker worden doorgegeven. Bij nieuwbouw wordt de benodigde hardware, zoals besturing en I/O-modulen, direct in de pitch-schakelkasten van de windenergie-installatie ingebouwd. In deze situatie wordt de software via een SD-kaart aan de besturing overgedragen.

Uw voordelen

  • Toestandgebaseerd onderhoud van rotorbladen door vroegtijdige herkenning van schade
  • Gereduceerde belasting van de bladen door belastingsgeoptimaliseerde regeling van de windturbine
  • Betrouwbare werking door robuuste componenten, geschikt voor de omstandigheden in windturbines
  • Open systeem voor optimale integratie in bestaande systemen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Rotorblad-bewakingssysteem

Compleet systeem voor de integrale rotorbladbewaking

Meer informatie