Gondel

Gondel

De wind optimaal benutten

Volg met uw windenergie-installatie de wind zo gunstig mogelijk en verhoog zo uw opbrengst.

Om de gondel de wind zo gunstig mogelijk te laten volgen, moeten veel componenten op elkaar afgestemd zijn. De gegevens van de windmeting worden continu geanalyseerd en vergeleken met het installatiegedrag.

Door een betrouwbare toestandsbewaking kan worden gegarandeerd dat de WEA op elk moment optimaal is ingesteld en de hoogst mogelijke opbrengst oplevert. Naast een betrouwbare werking van de installatie moet het ook mogelijk zijn om de installatie zo nodig in een veilige toestand te brengen zodat er servicewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Uw voordelen

  • betrouwbaar kruisysteem door besturingssystemen met een hoge beschikbaarheid
  • optimale gegevensregistratie voor het kruisysteem met oplossingen voor de windmeting
  • beveiliging voor mens en machine door krachtige beveiligingssystemen

Kruisysteem

Oplossing voor het kruisysteem  

Op maat gesneden oplossingen op het gebied van yawing

Zorg voor een optimaal kruisysteem door motoren efficiënt aan te sturen.

Voor alle taken op het gebied van yawing vindt u bij Phoenix Contact op maat gesneden oplossingen, van robuuste bekabeling met heavy-duty connectoren tot en met het besturingssysteem.

Windmeting

Oplossing voor windmeting  

Via windmeetmasten registreert u de sterkte en richting van de wind

Informatie over de sterkte en de richting van de wind is essentieel voor de werking van een WEA. Functionele veiligheid en een maximale betrouwbaarheid van de componenten spelen daarom een grote rol.

Wij leveren u daarom totaaloplossingen waarmee u op elk moment op de hoogte bent van alle relevante waarden. De dataverwerking kan daarbij zowel hardware- als softwaregebaseerd gebeuren, bijvoorbeeld met de veilige analoge-waardenverwerking SAFE AI.

Bescherming en veiligheid

Tandwielkast windturbine  

Met safety-producten realiseert u efficiënt veiligheidsfuncties in uw installatie

Een betrouwbare toestandsbewaking is de levensverzekering van servicemonteurs op WEA's.

Met veiligheidsrelais kunt u bijvoorbeeld eenvoudig nood-uit-toepassingen realiseren. Ze zijn per situatie aanpasbaar en maken een combinatie van meerdere veiligheidsfuncties mogelijk.

De safety-oplossingen van Phoenix Contact zijn niet alleen geschikt voor in een netwerk gekoppelde systemen, maar ook voor stand-alone-applicaties.

Oplossingen voor complexe installatiebewaking

Om de levensduur van componenten zoals de tandwielkast en generator zoveel mogelijk te verlengen, moeten de gebruiksomstandigheden optimaal worden gehouden.

Hiertoe dient een groot aantal sensormeetwaarden te worden geregistreerd, die voor de installatiebesturing als basis dienen voor de toestandbewaking. Bovendien dienen veiligheidssystemen en windmetingsinstrumenten naadloos in het systeem te worden geïntegreerd.

Oplossingen voor complexe installatiebewaking

Oplossingen voor de toestandsbewaking van uw installatie, waarmee u de levensduur van componenten zoals de aandrijving en generator zoveel mogelijk verlengt

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20